Sølvi Jorunn Fløysand Kvamme

Økonomimedarbeider

Om Sølvi Jorunn Fløysand Kvamme

Sølvi jobber på regnskapsavdelingen. Hun har som hovedoppgaver å fakturere, behandling og føring av bilag, oppfølging av utestående fordringer, importere inngående faktura i regnskapssystemet.

Sølvi har også ansvar for å legge inn Berg Hansen kvitteringer i regnskapssystemet, kontere, og videresending for godkjenning.