Sonja Jensen

Resepsjonist

Om Sonja Jensen
Arbeidserfaring
  • Resepsjon/møteromsansvarlig, Wikborg Rein

  • Resepsjon, Kløckner Moeller

  • Sentralbord, Oslo Politikammer

  • Resepsjon, HCA Melbye

  • Regnskap, Brødrene Paulsen A/S

  • Regnskap, Gilde A/S

Utdannelse
  • Realskole/Gymnas