Alf Amund Gulsvik

Alf Amund Gulsvik

Specialist Counsel

Specialist Counsel

KONTOR
Oslo
TEL
+47 22 82 75 49
MOB
+47 971 63 210
E-POST
AAG@WR.NO

Alf Amund Gulsvik er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for konkurranse og anskaffelser samt kontraktsrett og entreprise. Gulsvik arbeider særlig med offentlige anskaffelser og statsstøtte samt annen EØS-rett. Han arbeidet fire år i Fornyings- og administrasjonsdepartementet med regelverket for offentlige anskaffelser, hvor han blant annet deltok i utformingen av forskrift om offentlige anskaffelser og forsynings-forskriften. Mens han var i departementet var han en periode utplassert i EU Kommisjonens legal service hvor han særlig arbeidet med offentlige anskaffelser i WTO og frihandelsavtaler.

Relevant erfaring:

 • Rådgivning til offentlige oppdragsgivere og private leverandører gjennom hele fasen av offentlige anskaffelser
 • Tvisteløsning for offentlige oppdragsgivere og leverandør knyttet til offentlige anskaffelser for domstolene, KOFA, alternative mekanismer og ESA

Arbeidserfaring:

 • 2017 Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo
 • 2014-2017 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo
 • 2011-2013 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo
 • 2008-2010 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo
 • 2007 Utsendt hospitant, EU Kommisjonens legal service, External relations team
 • 2005- Kurslærer og sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2005-2008 - Rådgiver, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Konkurransepolitisk avdeling
 • 2002-2003 Vitenskapelig assistent og redaktør i tidsskriftet Eurorett, Senter for europarett, Oslo

Utgivelser:

 • Anskaffelsesrett i et nøtteskall, 2. utgave, medforfatter, Gyldendal juridisk, 2017
 • Public procurement – Norway Chapter, International Comparative Legal Guides 2017 (publisert desember 2016) med Line Camilla Werner
 • Anskaffelsesrett i et nøtteskall, medforfatter, Gyldendal juridisk, 2014

Utdanning:

 • 2004 Cand. jur., Universitetet i Oslo
 • 2004 Magister des Europarechts (LL.M.), Europa-Institut, Saarbrücken, Tyskland