Anne-Karin Nesdam

Specialist Counsel

Om Anne-Karin

Anne-Karin Nesdam er Specialist Counsel, dr. juris ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for petroleumsrett og energi, hvor hun hovedsakelig arbeider med internasjonal voldgift. Nesdam har bistått i flere institusjonelle og ad hoc voldgiftssaker innenfor gassektoren, og har hovedsakelig representert gasskjøpere. Hun har også erfaring fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling, hvor hun som lovrådgiver hadde fagansvar for områdene transportrett (bl.a. sjøloven), forsikringsrett (bl.a. forsikringsavtaleloven), internasjonal privatrett og selskapsrett. Som ledd i arbeidet i Justis- og beredskapsdepartementet har Nesdam bred erfaring fra arbeid i regi av internasjonale organisasjoner som IMO og UNCITRAL og deltakelse i internasjonale forhandlinger. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo om virkemiddelbruken i EUs sekundære energimarkedslovgivning (spesiell konkurranserett) for å sikre et åpent og fungerende energimarked ved hjelp av tredjepartsadgang til gassrørledninger og kraftnett.

Arbeidserfaring
2020- Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2015-2019 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2009-2014 Lovrådgiver, Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet_NEWLINE_2008-2009 Rådgiver, Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet_NEWLINE_2007-2008 Rådgiver, Sivilombudsmannen_NEWLINE_2001-2007 Stipendiat, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo (tilknyttet Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for energi- og petroleumsrett) _NEWLINE_2000-2001 Dommerfullmektig, Sorenskriveren i Stjør- og Verdal_NEWLINE_1998-2000 Advokatfullmektig, Steenstrup Stordrange_NEWLINE_1996-1997 Vitenskapelig assistent, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo (tilknyttet Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett)
Utdanning
2007 Dr. juris, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2001 Advokatbevilling_NEWLINE_1998 Cand. jur, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
Publikasjoner
Naturskader og naturskadeforsikring: fortid, nåtid, fremtid, medforfatter (artikkel publisert i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 03-04/2017 (side 169-203))_NEWLINE_Internasjonale tvister og internasjonal voldgift (leder, Lov og Rett 10/2017)_NEWLINE_Naturskadeforsikring og klimautvikling (leder, Lov og Rett 08/2016)_NEWLINE_Retten til domstolsprøving og ansvar for ugrunnet søksmål (Lov og Rett 07/2015)_NEWLINE_EU-domstolens avgjørelse i Åland Vindkraft-saken (leder, Lov og Rett 7/2014)_NEWLINE_Access to Upstream Gas Infrastructure on the Norwegian Continental Shelf (Articles in Petroleum Law, MarIus nr. 404 Part I)_NEWLINE_The Organisation of Norwegian Gas Sales and Competition Law (Articles in Petroleum Law, MarIus nr. 404 Part II)_NEWLINE_Det indre transportmarkedet (for energi) – en analyse av virkemiddelbruken i den fellesskapsrettslige energimarkedslovgivningen (doktoravhandling, upublisert)_NEWLINE_Relevant Energy Markets (Simply 2003, MarIus nr. 309)_NEWLINE_Interessekonflikter i petroleumsvirksomhet (studentavhandling, MarIus nr. 235)
Verv
Medlem, Lov og Retts redaksjonskomité_NEWLINE_Styremedlem, Sjørettsforeningen