Børre Gunnerud

Børre Gunnerud

Specialist Counsel

Specialist Counsel

KONTOR
Oslo
TEL
+47 22 82 75 51
MOB
+47 984 63 626
E-POST
BGU@WR.NO

Praksisområder   Petroleumsrett og energi

Børre Gunnerud er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for petroleum og energi. Gunnerud arbeider hovedsakelig med petroleumsrett, men har også erfaring med kontraktsrett, generell forvaltningsrett og konkurranserett. Han arbeider hovedsakelig med saker knyttet til energi- og petroleumssektoren, herunder gassalgskontrakter, tilvirkningskontrakter, konsesjonssøknader, lisensoverdragelser og selskapsrett, samt arbeid knyttet til miljørett. Gunnerud har arbeidet to år i Olje- og energidepartementet i petroleumsjuridisk seksjon. Der arbeidet han bl.a. med revisjon og oppfølging av konsesjonsdokumentene, lovendringer og konsesjonstildelinger. Han har en LLM-grad fra Ruprecht Karl Universität i Heidelberg, Tyskland. Gunnerud har arbeidet som rådgiver for kambodsjanske myndigheter under et NORAD sponset Olje for Utvikling prosjekt, og har i den anledning tilbrakt lengre perioder i Kambodsja og hatt ansvar for petroleumsjuridisk rådgivning, kompetanseheving og lokal prosjektkoordinering. De siste årene i Wikborg Rein har Gunnerud hovedsakelig arbeidet med internasjonal voldgift i forbindelse med prisrevisjon under langsiktige gassalgskontrakter. Han har også arbeidet et års tid som politifullmektig.

Relevant erfaring:

 • Bred erfaring innenfor norsk petroleumsrett, særlig innen lisensiering, myndighetsgodkjennelser, lisensoverdragelser og oppkjøp
 • Internasjonal voldgift i forbindelse med langsiktige gassalgskontrakter
 • Erfaring med tilvirkning- og servicekontrakter innen petroleumsindustrien
 • Erfaring med regelverksutforming og utarbeidelse av produksjonsdelingsavtale
 • Arbeid med miljørettslige spørsmål
 • Strafferettslige og straffeprosessuelle problemstillinger

Arbeidserfaring:

 • 2018- Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo
 • 2015-2017 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo
 • 2014-2015 Politifullmektig
 • 2011-2013 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo
 • 2009-2010 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo
 • 2006-2009 Rådgiver for Cambodian National Petroleum Authority, Kambodsja
 • 2005-2006 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo
 • 2003-2005 Førstekonsulent, Olje- og energidepartementet

Utdanning:

 • 2010 Advokatbevilling
 • 2003 Cand. jur., Universitetet i Oslo
 • 2003 LLM, Ruprecht Karl Universität, Heidelberg, Tyskland