Børre Gunnerud

Specialist Counsel

Om Børre

Børre Gunnerud er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for petroleum og fornybar energi. Gunneruds arbeidsområder er først og fremst petroleumsrett, men han har også bred erfaring med miljørett, generell kontraktsrett, generell forvaltningsrett, bergverksrett, energirett og compliance.

Han arbeider hovedsakelig med saker knyttet til energi- og petroleumssektoren, herunder kjøp og salg av selskaper, lisensoverdragelser, finansiering, rådgivning omring det norske konsesjonsverket for petroleumsindustrien, samarbeidsavtalen, tilvirkningskontrakter, og service kontrakter. I tillegg bistår han klienter med generell kontraktsrett, forvaltningsrett, energirett og miljørett, herunder gjennomføring av miljø DD, miljøansvar, miljølovgivning og offentlige tillatelser. Gunnerud har også lang erfaring med bergverksrett, herunder konsesjonsverk, offentlige tillatelser, overdragelser og finansiering.

Gunnerud har arbeidet to år i Olje- og energidepartementet i petroleumsjuridisk seksjon. Der arbeidet han bl.a. med revisjon og oppfølging av konsesjonsverket, selskaps-og andelsoverdragelser, lovendringer og konsesjonstildelinger. Han har en LLM-grad fra Ruprecht Karl Universität i Heidelberg, Tyskland. Gunnerud har arbeidet som rådgiver for kambodsjanske myndigheter under et NORAD finansiert Olje for Utvikling prosjekt, og har i den anledning tilbrakt lengre perioder i Kambodsja og hatt ansvar for petroleumsjuridisk rådgivning, kompetanseheving og lokal prosjektkoordinering. Han har også arbeidet et års tid som politifullmektig.

Arbeidserfaring
2018- Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2015-2017 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2014-2015 Politifullmektig, Midtre Hålogaland politidistrikt (Harstad) _NEWLINE_2011-2013 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2009-2010 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2006-2009 Rådgiver for Cambodian National Petroleum Authority, Kambodsja_NEWLINE_2005-2006 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2003-2005 Førstekonsulent, Olje- og energidepartementet_NEWLINE_
Utdanning
2010 Advokatbevilling_NEWLINE_2003 Cand. jur., Universitetet i Oslo_NEWLINE_2003 LLM, Ruprecht Karl Universität, Heidelberg, Tyskland_NEWLINE_
Relevant erfaring
Bred erfaring innenfor norsk petroleumsrett, særlig innen lisensoverdragelser, oppkjøp, finansiering, lisensiering, myndighetsgodkjennelser, service kontrakter og tilvirkningskontrakter._NEWLINE_Generell kontraktsrett, kontraktstolkning, analyse og kontraktsforhandlinger. _NEWLINE_Arbeid med miljørettslige spørsmål, herunder offentlige tillatelser, miljøansvar og virksomhetsoverdragelse._NEWLINE_Lang erfaring inne bergverksrett, herunder overdragelse og finansiering av virksomhet, konsesjonsverk, offentlige tillatelser og ansvar. _NEWLINE_Generell forvaltningsrett, med hovedvekt på energirett. _NEWLINE_Strafferettslige og straffeprosessuelle problemstillinger_NEWLINE__NEWLINE_