Børre Gunnerud

Specialist Counsel

Om Børre

Børre Gunnerud er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for petroleum og energi. Gunnerud arbeider hovedsakelig med petroleumsrett, men har også erfaring med kontraktsrett, generell forvaltningsrett og konkurranserett. Han arbeider hovedsakelig med saker knyttet til energi- og petroleumssektoren, herunder gassalgskontrakter, tilvirkningskontrakter, konsesjonssøknader, lisensoverdragelser og selskapsrett, samt arbeid knyttet til miljørett. Gunnerud har arbeidet to år i Olje- og energidepartementet i petroleumsjuridisk seksjon. Der arbeidet han bl.a. med revisjon og oppfølging av konsesjonsdokumentene, lovendringer og konsesjonstildelinger. Han har en LLM-grad fra Ruprecht Karl Universität i Heidelberg, Tyskland. Gunnerud har arbeidet som rådgiver for kambodsjanske myndigheter under et NORAD sponset Olje for Utvikling prosjekt, og har i den anledning tilbrakt lengre perioder i Kambodsja og hatt ansvar for petroleumsjuridisk rådgivning, kompetanseheving og lokal prosjektkoordinering. De siste årene i Wikborg Rein har Gunnerud hovedsakelig arbeidet med internasjonal voldgift i forbindelse med prisrevisjon under langsiktige gassalgskontrakter. Han har også arbeidet et års tid som politifullmektig.

Arbeidserfaring
2018- Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2015-2017 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2014-2015 Politifullmektig_NEWLINE_2011-2013 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2009-2010 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2006-2009 Rådgiver for Cambodian National Petroleum Authority, Kambodsja_NEWLINE_2005-2006 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2003-2005 Førstekonsulent, Olje- og energidepartementet_NEWLINE_
Utdanning
2010 Advokatbevilling_NEWLINE_2003 Cand. jur., Universitetet i Oslo_NEWLINE_2003 LLM, Ruprecht Karl Universität, Heidelberg, Tyskland_NEWLINE_
Relevant erfaring
Bred erfaring innenfor norsk petroleumsrett, særlig innen lisensiering, myndighetsgodkjennelser, lisensoverdragelser og oppkjøp_NEWLINE_Internasjonal voldgift i forbindelse med langsiktige gassalgskontrakter_NEWLINE_Erfaring med tilvirkning- og servicekontrakter innen petroleumsindustrien_NEWLINE_Erfaring med regelverksutforming og utarbeidelse av produksjonsdelingsavtale_NEWLINE_Arbeid med miljørettslige spørsmål_NEWLINE_Strafferettslige og straffeprosessuelle problemstillinger_NEWLINE_