Christian Emil Petersen

Om Christian Emil

Christian Emil Petersen er Specialist Counsel ved firmaets Oslo-kontor og tilknyttet firmaets kapitalmarkedsgruppe. Petersen bistår noterte selskaper på Oslo Børs med løpende rådgivning knyttet til opplysningsplikter, rapportering og eierstyring og selskapsledelse. Han bistår også noterte selskaper med verdipapirrettslige spørsmål knyttet til transaksjoner, finansiering og egenkapitalplasseringer. 

Arbeidserfaring
2020- Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2017-2020 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2015-2016 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2013-2015 Fast advokat, Wikborg Rein, London_NEWLINE_2012-2013 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2008-2011 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2007-2008 Compliance Assistant, Nordea Markets_NEWLINE_2006-2008 Trainee ved diverse advokatfirmaer
Utdanning
2011 Advokatbevilling_NEWLINE_2008 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo