Christoffer Bergene

Christoffer Bergene

Specialist Counsel

Specialist Counsel

KONTOR
Oslo
TEL
+47 22 82 75 04
MOB
+47 476 27 078
E-POST
CHB@WR.NO

Praksisområder   Kapitalmarkeder

Christoffer Bergene er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder. Han er spesialist på verdipapirrett og rammevilkår for aktører innen finansbransjen. Bergene bistår norske og utenlandske banker, verdipapirforetak, forsikringsselskap, fondsforvaltere (UCITS, AIF, hedgefond mv.) mv. med etableringer, konsesjoner og tillatelser, notifikasjoner og løpende rådgivning. Christoffer bistår også i transaksjoner som involverer aktører innen finansbransjen og er tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder.

Arbeidserfaring:

  • 2016- Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo
  • 2010-2016 Internadvokat/General Counsel Carnegie AS
  • 2008-2010 Advokat, juridisk avdeling, Oslo Børs
  • 2005-2008 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo
  • 2003-2005 Seniorrådgiver, Finanstilsynet
  • 2000-2003 Rådgiver, Finansdepartementet

Utdanning:

  • 2007 Advokatbevilling
  • 1999 Cand. jur., Universitetet i Oslo