Eivind Stage

Specialist Counsel

Om Eivind

Eivind Stage er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for konkurranse og anskaffelser. Stage kommer fra flere år i Konkurransetilsynet og har omfattende erfaring med å håndtere saker innenfor hele det konkurranserettslige området. I Wikborg Rein arbeider Stage også med saker som gjelder offentlige anskaffelser, generell EU/EØS-rett og forvaltningsrett.

Arbeidserfaring
2018- Specialist Counsel, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_2013-2017 Senioradvokat Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_2012 Spesialrådgiver og nestleder markedsavdeling, Konkurransetilsynet_NEWLINE_2006-2011 Seksjonsleder, finansseksjonen, Konkurransetilsynet_NEWLINE_2005-2006 Rådgiver, matseksjonen, Konkurransetilsynet_NEWLINE_2003-2005 Dommerfullmektig, Bergen tingrett_NEWLINE_2001-2003 Advokat og advokatfullmektig, Advokatfirmaet Harris_NEWLINE_1999-2006 Diverse undervisningsoppdrag, Universitetet i Bergen og Oslo _NEWLINE_
Utdanning
2009 "Solstrandkurset" for yngre ledere (AFF på NHH)_NEWLINE_2008 Mentorprogrammet for offentlig sektor, DIFI_NEWLINE_2007 Postgraduate Diploma in EC Competition Law, King's College London_NEWLINE_2003 Advokatbevilling_NEWLINE_2001 Cand.jur., Universitet i Bergen_NEWLINE_1999 EU-rett m.m., Université de Lyon, Frankrike_NEWLINE_
Publikasjoner
Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein 2014