Eivind Stage

Eivind Stage

Specialist Counsel

Specialist Counsel

KONTOR
Bergen
TEL
+47 55 21 52 15
MOB
+47 414 99 880
E-POST
EST@WR.NO

Praksisområder   Konkurranserett, Anskaffelser

Eivind Stage er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for konkurranse og anskaffelser. Stage kommer fra flere år i Konkurransetilsynet og har omfattende erfaring med å håndtere saker innenfor hele det konkurranserettslige området. I Wikborg Rein arbeider Stage også med saker som gjelder offentlige anskaffelser, generell EU/EØS-rett og forvaltningsrett.

Arbeidserfaring:

 • 2018 - Specialist Counsel, Wikborg Rein, Bergen
 • 2013- Senioradvokat Wikborg Rein, Bergen
 • 2012 Spesialrådgiver og nestleder markedsavdeling, Konkurransetilsynet
 • 2006-2011 Seksjonsleder, finansseksjonen, Konkurransetilsynet
 • 2005-2006 Rådgiver, matseksjonen, Konkurransetilsynet
 • 2003-2005 Dommerfullmektig, Bergen tingrett
 • 2001-2003 Advokat og advokatfullmektig, Advokatfirmaet Harris
 • 1999-2006 Diverse undervisningsoppdrag, Universitetet i Bergen og Oslo 

Utgivelser:

 • Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein 2014

Utdanning:

 • 2009 "Solstrandkurset" for yngre ledere (AFF på NHH)
 • 2008 Mentorprogrammet for offentlig sektor, DIFI
 • 2007 Postgraduate Diploma in EC Competition Law, King's College London
 • 2003 Advokatbevilling
 • 2001 Cand.jur., Universitet i Bergen
 • 1999 EU-rett m.m., Université de Lyon, Frankrike