Gry Hvidsten

Specialist Counsel

Om Gry

Gry Hvidsten er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Hun er tilknyttet firmaets fagområde for teknologi og digitalisering. Hvidsten har arbeidet med spørsmål knyttet til personvern i mer enn 15 år; i Justisdepartementets lovavdeling, i Norges største selskap Equinor og som mangeårig forretningsadvokat.

Gry Hvidsten bistår både offentlige og private virksomheter innenfor en rekke ulike bransjer med spørsmål knyttet til compliance, innføring av ny teknologi og nye løsninger, personvern i arbeidslivet, varsling/granskning, digitalisering og digital business, sanksjoner og GDPR, elektronisk markedsføring, big data analytics, GDPR-due dilligence knyttet til transaksjoner mv. Hvidsten bistår også med rådgivning knyttet til inngåelse av avtaler om håndtering av data, herunder databehandleravtaler og overføringsavtaler ved levering av skytjenester.

Hvidsten har bistått flere internasjonale konserner med innføring av BCR (Binding Corporate Rules).

Gry Hvidsten er særlig engasjert i å bistå virksomhetene med å få til god etterlevelse i praksis samt med hvordan personvernregelverket kan bidra til effektiv og god forretningsutvikling dersom de rette vurderingene gjøres tidlig nok i prosessen.

Hvidsten underviser i personvern både på BI og Oslo Met og er kursleder for Juristenes Utdanningssenters "Personvernombudskurs" og for deres heldagskurs med temaet "Personvern i arbeidslivet". Hun blir ofte benyttet som ekstern foredragsholder innenfor temaer knyttet til personvern og personvern i arbeidslivet. Hvidsten har sammen med en kollega skrevet det norske kapittelet i International Comparative Legal Guide to Data Protection for 2020.

Arbeidserfaring
2018- Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2014-2018 Advisor, Sr. Advisor, Statoil ASA_NEWLINE_2009-2014 Advokatfullmektig, Senioradvokat, Arntzen de Besche, Oslo_NEWLINE_2001-2009 Rådgiver, Lovrådgiver, Lovavdelingen, Justisdepartementet_NEWLINE_2000-2001 Sekretær for Konkursrådet, Sivilavdelingen, Justisdepartementet_NEWLINE_2007- Sensor på Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo_NEWLINE_1997-1998 Vitenskapetelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo_NEWLINE_1996-1997 Juridisk rådgiver, Juss-Buss_NEWLINE_1996-1996 Kursleder (deltid), Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo_NEWLINE__NEWLINE_
Utdanning
2000 Cand. jur, Universitetet i Oslo_NEWLINE_1991 Fransk for utlendinger, Sorbonne, Paris_NEWLINE__NEWLINE_
Publikasjoner
Lov og Rett (nr. 9/2009): Når er fjernsynsovervåking behandling av sensitive personopplysninger?