Gry Hvidsten

Specialist Counsel

Gry Hvidsten er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Hun er tilknyttet firmaets fagområde for teknologi og IT-rett.

Hvidsten er ekspert innenfor personvern og digitalisering samt personvern i arbeidslivet, og har en unik erfaring som rådgiver både i offentlig og privat sektor. Hvidsten har solid erfaring fra Justisdepartementets lovavdeling, Statoil ASA og som forretningsadvokat.

Gry Hvidsten bistår virksomhetene med hvordan de skal innrette sine prosesser, systemer og styrende dokumenter for å sikre praktisk etterlevelse av personvernregelverket, herunder de nye kravene som følger av EUs personvernforordning, GDPR. Hvidsten bistår med rådgivning knyttet til inngåelse av databehandleravtaler, herunder avtaler om levering av skytjenester. Hun bistår også klienter i saker med Datatilsynet, herunder i forbindelse med tilsyn og varsel om overtredelsesgebyr. Gry Hvidsten har omfattende erfaring med personvernrettslige problemstillinger knyttet digitalisering og ny teknologi, og med saker om overføring av personopplysninger ut av EU/EØS. Hun har bistått internasjonale konserner med innføring av BCR (Binding Corporate Rules). Hvidsten bistår også med alle former for problemstillinger knyttet til arbeidsgivers bruk av personopplysninger i arbeidsforhold, som varsling, innsyn i e-post og HR analytics.

Hvidsten er ofte benyttet som ekstern foredragsholder innenfor temaer knyttet til personvern og personvern i arbeidslivet.

2018- Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2014-2018 Advisor, Sr. Advisor, Statoil ASA_NEWLINE_2009-2014 Advokatfullmektig, Senioradvokat, Arntzen de Besche, Oslo_NEWLINE_2001-2009 Rådgiver, Lovrådgiver, Lovavdelingen, Justisdepartementet_NEWLINE_2000-2001 Sekretær for Konkursrådet, Sivilavdelingen, Justisdepartementet_NEWLINE_2007- Sensor på Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo_NEWLINE_1997-1998 Vitenskapetelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo_NEWLINE_1996-1997 Juridisk rådgiver, Juss-Buss_NEWLINE_1996-1996 Kursleder (deltid), Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo_NEWLINE__NEWLINE_
Ansvarlig for personopplysningsloven i Justisdepartementets lovavdeling. Rådgiver for Regjeringen og departementene innenfor personvern og personopplysningsvern. Ansvarlig for etterkontrollen av loven. Var med på utarbeidelsen av reglene om innsyn i e-post._NEWLINE_Deltok i interdepartemental arbeidsgruppe som vurderte innføringen av Datalagringsdirektivet i norsk rett._NEWLINE_Deltok i interdepartemental arbeidsgruppe som utarbeidet Veileder til utredningsinstruksen: Vurdering av personvernkonsekvenser_NEWLINE_Omfattende erfaring som advokat med rådgivning inn mot sentrale funksjonsområder i virksomhetene som HR, IT, sikkerhet, anskaffelser, marked, mv._NEWLINE_Omfattende erfaring med inngåelse av databehandleravtaler og EU model clause avtaler._NEWLINE_Ansvarlig for Statoils «Data Protection Compliance Project» (2013-2017), herunder arbeidet med utarbeidelsen av Statoils Binding Corporate Rules (BCR)_NEWLINE_
Lov og Rett (nr. 9/2009): Når er fjernsysnovervåking behandling av sensitive personopplysninger?
2000 Cand. jur, Universitetet i Oslo_NEWLINE_1991 Fransk for utlendinger, Sorbonne, Paris_NEWLINE__NEWLINE_