Hanna Beyer Olaussen

Specialist Counsel

Om Hanna

Hanna Beyer Olaussen er Specialist Counsel ved Wikborg Rein's Oslo- kontor, og er tilknyttet firmaets team for teknologi og digitalisering. Hanna fokuserer på rådgivning til teknologisektoren. Hun er spesialist innen IT, immaterialrett og markedsføringsrett. Hanna jobber med kontraktsutarbeidelse og -forhandlinger, M&A og tvister.

Olaussen har lang erfaring med rådgivning til klienter vedrørende beskyttelse og kommersialisering av teknologi, inkludert digitale løsninger. Hun bistår i utarbeidelser og forhandlinger av f.eks. teknologioverføringsavtaler, lisensavtaler, ulike samarbeidsavtaler, forskning og utviklingsavtaler, brukervilkår, serviceavtaler, konsulentavtaler, distribusjonsavtaler, agent- og franchiseavtaler. Hun bistår også i IT-anskaffelser.

Olaussen bistår klienter regelmessig i teknologitransaksjoner med et fokus på å sikre, beskytte og evaluere teknologiinvesteringer.

Olaussen arbeider også med spørsmål knyttet til varemerker, domener, foretaksnavn, andre kjennetegn, markedsføring, knowhow, bedriftshemmeligheter og arbeidstakeroppfinnelser, hvor praksisen også omfatter å bistå klientene i tvisteløsninger.

Arbeidserfaring
2018- Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2015-2018 Senioradvokat, Advokatfirmaet Ræder_NEWLINE_2005-2015 Advokat, Wiersholm Advokatfirma_NEWLINE_2004-2010 Kurslærer og sensor, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2004-2005 Advokatfullmektig, Svennson Nøkleby Advokatfirma
Utdanning
2017 Bedriftsøkonomi, Handelshøyskolen BI _NEWLINE_2006 Advokatbevilling_NEWLINE_2003 Cand. jur., Universitetet i Oslo_NEWLINE_2002 Intellectual and IT law, University of Southampton_NEWLINE_1997 Bachelor i vernepleie, Høyskolen i Oslo og Akerhus_NEWLINE_1994 Psykologi, University of Bergen_NEWLINE_
Publikasjoner
Lov og data (2015/03): Art & Allposters: EU-domstolen fastslår at konsumpsjon gjelder den pågjeldende, fysiske gjenstanden