Hanne Zimmer

Specialist Counsel

Om Hanne

Hanne Zimmer er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for konkurranse og anskaffelser.

Hanne Zimmer har gjennom sju års erfaring fra EFTAs overvåkningsorgans (ESA) konkurranse- og statsstøtteavdeling og ti år i advokatpraksis omfattende erfaring innenfor konkurranserett, statsstøtte, offentlige anskaffelser og generell EU/EØS-rett. Hun rådgir klienter innenfor alle de nevnte områdene, både i klage/tvistesaker, overfor myndigheter (stasstøttenotifikasjoner/etterforskningssaker innenfor konkurranserett/fusjonskontroll) og gjennom generell rådgivning. Hun har også betydelig erfaring med sektorspesifikk konkurranseregulering for elektroniske kommunikasjonstjenester. Hun rådgir klienter i både privat og offentlig sektor.

Arbeidserfaring
2017- Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2012-2017 Advokat/senioradvokat, Hjort DA, Oslo_NEWLINE_2005-2012 Officer/Senior Officer, EFTA Surveillance Authority, Brussel, Belgia_NEWLINE_2002-2005- Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt, Oslo_NEWLINE_Vår 2002 Trainee, EFTA Surveillance Authority, Brussel, Belgia_NEWLINE_
Utdanning
2001 Cand. jur., Universitetet i Oslo_NEWLINE_2003-2004 Postgraduate College Diploma in EC Competition Law, King's College London (fjernundervisning)_NEWLINE_2000-2001 Master of Arts in European Studies, College of Europe, Natolin, Polen_NEWLINE_1994-1996 Examen philosophicum, fransk mellomfag, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo og Erasmus-student ved Université Paris-Sorbonne_NEWLINE__NEWLINE_
Publikasjoner
Medforfatter av artikkelen A wheel of fortune for the EEA States or game over for national betting and gaming monopolies? – The Future of Gaming Regulation in Europe after the judgments in Placanica, Gaming Machines and Ladbrokes – Europarättslig Tidskrift nr. 4, 2007._NEWLINE_Medforfatter av boken Etikk og offentlige anskaffelser, Kommuneforlaget, 2014_NEWLINE_