Hedvig Bugge Reiersen

Specialist Counsel

Om Hedvig

Hedvig Bugge Reiersen er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for selskapsrett. Hun har en juridisk doktorgrad (Ph.D.) i selskapsrett fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og har skrevet flere artikler innenfor selskapsretten.

Arbeidserfaring
2020- Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2018-2019 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2016-2017 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2014-2016 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2014 (mars-aug) Gjennomføringsstipendiat, juridisk fakultet, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2007-2014 Stipendiat, juridisk fakultet, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2006-2007 Forsker- og undervisningsstilling, Handelshøyskolen BI_NEWLINE_2005-2006 Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett_NEWLINE_2005 (jan-feb) Trainee, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2004-2005 Praktikant, Regjeringsadvokaten
Utdanning
2016 Advokatbevilling_NEWLINE_2014 Ph.D. Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2006 Cand. jur., juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
Publikasjoner
""Ugyldighet" ved aksjeselskapets avtaler med nærstående: nyttig koblingsord eller kime til feilkobling?". Artikkel i boken Ugyldighet i privatretten: - minnebok for Viggo Hagstrøm / Erling Hjelmeng (red.). - Bergen : Fagbokforlaget, 2016. - 521 s._NEWLINE_"Utdeling" fra aksjeselskaper – utdelingsbegrepets betydning for selskapets disposisjoner med aksjeeiere og dets kapitalbeskyttende funksjon, Jussens Venner 01/2016_NEWLINE_Aksjelovenes utdelingsbegrep (monografi), Universitetsforlaget, 2015_NEWLINE_Anmeldelse av Stefan Lindskogs bok "Kapitalbrist i aktiebolag. Kommentarer till kap. 25:13–20 ABL" (Norstedts Juridik, Stockholm 2008. 231 sider), Tidsskrift for rettsvitenskap 2010 s. 175-18_NEWLINE_NUF-kaoset i norsk rett - et bidrag til oppklaring, Tidsskrift for rettsvitenskap 2010 s. 423-463 (forfattet sammen med Beate Sjåfjell)_NEWLINE_Norsk filial av utenlandsk foretak (NUF). Partsevne - Høyesteretts dom 16. desember 2008 (HR-2008-2150-A), Nytt i privatretten 2009 s. 29-30_NEWLINE_Report from Norway: Redemption through Demergers, European Company Law 2009; Volum 6 s. 40-43 (forfattet sammen med Beate Sjåfjell)_NEWLINE_Uttreden gjennom fisjon: Rekkevidden av fisjonsbegrepet i aksjeloven § 14-2. Rt. 2008 side 438 (HR-2008-580-A), Nytt i privatretten 2009 (1) s. 27-28_NEWLINE_Report from Norway: Gender Equality in the Board Room, European Company Law 2008; Volum 5 s. 191-195 (forfattet sammen med Beate Sjåfjell)_NEWLINE_Rekkevidden og tolkning av vedtektsfestede omsetningsbegrensninger i aksjeselskap - Høyesteretts dom 21. februar 2008 (HR-2008-00358-A), Nytt i privatretten 2008 (2) s. 22-23_NEWLINE_Spørsmål om en selskapsdisposisjon var en "utdeling" fra selskapet (aksjeloven § 3-6 annet ledd). Rt. 2008 s. 385, Nytt i privatretten 2008 (4) s. 15-19_NEWLINE_"Ansvarsbegrensning og ansvarsfrihet i aksjeselskaper. Forhåndsregulering av styremedlemmers erstatningsansvar." Fagbokforlaget 2007 (ISBN 978-82-450-0501-1) 209 s