Lars Ekeland

Specialist Counsel

Om Lars

Lars Ekeland er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder med spesialisering innenfor fremmedkapitalfinansiering og finansregulatoriske spørsmål. Han har lang erfaring fra rådgivning innen verdipapirtransaksjoner, derivater, custody, funding, kapitalkrav og fondsforvaltning. Ekeland har også prosedyreerfaring fra prinsipielle spareproduktsaker. Han har tidligere jobbet som advokat i DNB Bank ASA og han har også operativ erfaring med funding fra DNBs treasuryavdeling. Fra tidligere har Ekeland mastergrad i anvendt matematikk og har jobbet med gass- og krafthandel i Norsk Hydro ASA.

Arbeidserfaring
2019- Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2011-2019 Senior Vice President, langsiktig finansiering, Treasury, DNB Bank ASA_NEWLINE_2011-2017 Advokat, DNB Bank ASA_NEWLINE_2009-2011 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort _NEWLINE_2006-2008 Konsulent i Norsk Hydro ASA, Navita Consulting_NEWLINE_2002-2006 Porteføljeforvalter, trader innen gass- og krafthandel, Norsk Hydro ASA _NEWLINE__NEWLINE_
Utdanning
2011 Advokatbevilling_NEWLINE_2008 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2001 MSc Applied Mathematics, INSA Toulouse_NEWLINE__NEWLINE_

Artikler

 • Finansiering, Korona

  2020

  Nærmere regler om statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter

  Finansdepartementet fastsatte i dag, 27. mars, forskrift til lov om statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter. Loven inneholdt som vi har påpekt en rekke uklarheter. Derfor er det gledelig å se at disse uklarhetene stort sett er avklart gjennom forskriften.

 • Finansiering, Korona

  2020

  Statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter og Statens obligasjonsfond

  Stortinget vedtok lørdag 21. mars lov om statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter og lov om Statens obligasjonsfond, i tråd med forslagene som ble fremmet fredag 20. mars.

 • Selskapsrett, Finansregulatorisk, Kapitalmarkeder, Korona

  2020

  Koronaviruset: Rettslig betydning for selskapene og finansmarkedet

  Hvilken fleksibilitet har aksje- og allmennaksjeselskaper ved avholdelse av styremøter, generalforsamling og utdeling av utbytte? Hvordan virker de endrede økonomiske betingelsene inn på årsregnskapet for 2019? Hvilke tiltak iverksetter myndighetene for å sikre likviditet og fortsatt utlån fra bankene? Koronaviruset utfordrer selskapene, og gir opphav til ulike spørsmål av både praktisk og rettslig karakter. Her svarer vi på utvalgte selskapsrettslige og verdipapirrettslige spørsmål.