Lars Ekeland

Specialist Counsel

Om Lars

Lars Ekeland er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder med spesialisering innenfor fremmedkapitalfinansiering og finansregulatoriske spørsmål. Han har lang erfaring fra rådgivning innen verdipapirtransaksjoner, derivater, custody, funding, kapitalkrav og fondsforvaltning. Ekeland har også prosedyreerfaring fra prinsipielle spareproduktsaker. Han har tidligere jobbet som advokat i DNB Bank ASA og han har også operativ erfaring med funding fra DNBs treasuryavdeling. Fra tidligere har Ekeland mastergrad i anvendt matematikk og har jobbet med gass- og krafthandel i Norsk Hydro ASA.

Arbeidserfaring
2019- Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2011-2019 Senior Vice President, langsiktig finansiering, Treasury, DNB Bank ASA_NEWLINE_2011-2017 Advokat, DNB Bank ASA_NEWLINE_2009-2011 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort _NEWLINE_2006-2008 Konsulent i Norsk Hydro ASA, Navita Consulting_NEWLINE_2002-2006 Porteføljeforvalter, trader innen gass- og krafthandel, Norsk Hydro ASA _NEWLINE__NEWLINE_
Utdanning
2011 Advokatbevilling_NEWLINE_2008 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2001 MSc Applied Mathematics, INSA Toulouse_NEWLINE__NEWLINE_