Lars Erik Steinkjer

Specialist Counsel

Lars Erik Steinkjer er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for immaterialrett. Han arbeider i første rekke med immaterialrett og tilgrensende områder. Steinkjer har tidligere arbeidet ved Det juridiske fakultet i Bergen som universitetslektor og stipendiat. I 2010 disputerte han for phd-graden med avhandlingen "Eneretten til bioteknologiske oppfinnelser".

2017 Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2015-2017 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2011-2014 Fast Advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2010 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2010 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_2009 Universitetslektor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen_NEWLINE_2005-2009 Stipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen_NEWLINE_2004-2005 Universitetslektor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen_NEWLINE_1998-1999 Kvartermester og instruktør på Lett Missil Batteri, Trondenes Øvingsavdeling_NEWLINE__NEWLINE_
  • 2017

    Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo

Den indirekte produktbeskyttelse, Nordiskt Immateriallt Rättsskydd, nr. 2 2007_NEWLINE_Trekantede prioritetskonflikter, Jussens Venner, nr. 2 2007 s. 160-175._NEWLINE_Eneretten til bioteknologiske oppfinnelser (Avhandling for phd-graden ved Det juridiske fakultet, UiB 2010)_NEWLINE_
2011 Advokatbevilling_NEWLINE_2010 PhD ved Universitetet i Bergen_NEWLINE_1999-2004 Juridisk Embetsstudium, Det Juridiske fakultet, UiB_NEWLINE_1997-1998 Befalsskolen for Kystartilleriet_NEWLINE__NEWLINE_
  • 1991

    Master of Laws (LLM), Columbia University, New York

  • 1986

    Cand. jur., Universitetet i Oslo