Line Camilla Werner

Specialist Counsel

Line Camilla Werner er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og nestleder i teamet for konkurranse og anskaffelser. Werner arbeider primært med offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Hun har arbeidet med anskaffelsesrett siden år 2000 og har på den bakgrunn opparbeidet seg omfattende erfaring med praktisk gjennomføring av offentlige anskaffelser, herunder IT-anskaffelser på kundesiden. I den forbindelse har hun også opparbeidet seg god kompetanse på Statens standardavtaler for IT-anskaffelser (SSA). Hun har også arbeidet mye med generell kontraktsrett, kontraktsoppfølging, forhandlinger og tvisteløsning. I perioden 1. mars 2009 til 1. juli 2011 arbeidet hun i delt stilling hos både Wikborg Rein og ved Innkjøpsavdelingen i Sykehuspartner.

Werner arbeider i første rekke for klienter innen det offentlige, men hun bistår også jevnlig private klienter. Bistanden består typisk av juridisk utredningsarbeid, besvarelse av løpende anskaffelsesrettslige spørsmål underveis i anskaffelsesprosessen, utarbeidelse og/eller kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og kontrakter, bistand til- og kvalitetssikring av oppdragsgivers evaluering og tildelingsbeslutning, avklaring av for eksempel avvisnings-, avlysnings- og erstatningsspørsmål, klagebehandling på vegne av oppdragsgivere, for KOFA og på vegne av leverandører.

Werner har erfaring med granskningsarbeid knyttet til anskaffelsesprosesser. Videre prosederer hun anskaffelsessaker og er også en mye brukt kurs- og foredragsholder. 

2017 Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2014-2017 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2011-2013 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2009-2011 Juridisk spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF/Sykehuspartner, Drammen_NEWLINE_2008-2011 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_1999-2007 Juridisk rådgiver, Rikshospitalet HF, Oslo_NEWLINE_1997 Praktikant ved Rana tingrett_NEWLINE_
Anskaffelsesrett i et nøtteskall, 2. utgave, medforfatter, Gyldendal juridisk, 2017_NEWLINE_Public procurement – Norway Chapter, International Comparative Legal Guides 2017 (publisert desember 2016) med Alf Amund Gulsvik_NEWLINE_Bidragsyter til boken 50 tilleggstips Næringseiendom, Wikborg Rein 2015_NEWLINE_Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein 2014_NEWLINE_Anskaffelsesrett i et nøtteskall, medforfatter, Gyldendal juridisk, 2014_NEWLINE_
2011 Advokatbevilling_NEWLINE_1999 Cand. jur, Universitetet i Oslo_NEWLINE_