Pål Wien Espen

Special Counsel

Pål Wien Espen er Special Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Han har bakgrunn som advokat/juridisk direktør i Telenor i over 20 år og tidligere som dommerfullmektig samt advokat i BA-HR. Wien Espen har en unik erfaring fra Norges største IT- og teknologibedrift, og har jobbet tett på ledelsen og styret som medlem av konsernledelse og styresekretær i 16 år. I tillegg til å lede juridisk avdeling med ca 25 advokater på Fornebu og lede et nettverk på ytterligere ca 125 advokater internasjonalt i Telenors operasjoner, ledet han også Telenor-konsernets Compliance-avdeling, Sikkerhetsfunksjon, Personvernfunksjon og Regulatorisk enhet i en årrekke. Han har således en bred erfaring så vel juridisk som praktisk fra ulike rettsfelt.

2017- Special Counsel, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2000-2016 Juridisk direktør, Telenor ASA_NEWLINE_1998-2000 Assisterende juridisk direktør, Telenor AS_NEWLINE_1995-1998 Advokat, Telenor AS_NEWLINE_1994-1995 Dommerfullmektig, Nedre Romerike herredsrett_NEWLINE_1992-1995 Advokatfullmektig/advokat BA-HR_NEWLINE_1988 Juss-buss_NEWLINE__NEWLINE_
Internasjonale transaksjoner_NEWLINE_Internasjonale tvister, med særlig erfaring i Russland, Ukraina, India og Hellas_NEWLINE_Compliance-saker; ledet og bygget opp Telenors Compliance-system siden 2002_NEWLINE_Krisehåndtering, herunder ledet håndteringen av Norges eneste doble og samtidige Dawn Raid mot Telenor av både Konkurransetilsyn og ESA_NEWLINE_Ledet juridisk arbeid ved børsnotering av Telenor, samt Sarbanes-Oxley compliance_NEWLINE_Ledet juridisk arbeid i forbindelse med flere fusjonsforsøk med Telia – og oppryddingen etterpå_NEWLINE_IT/telekom-relaterte problemstillinger av ulik art_NEWLINE_
1992 Cand jur, Universitetet i Oslo_NEWLINE_1983-1984 1 års studium i Samfunnspolitikk og offentlig administrasjon_NEWLINE__NEWLINE_