Pål Wien Espen

Pål Wien Espen

Special Counsel

Special Counsel

KONTOR
Oslo
TEL
+47 22 82 76 20
MOB
+47 900 43 140
E-POST
PWE@WR.NO
LINKEDIN
Linkedin

Pål Wien Espen er Special Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Han har bakgrunn som advokat/juridisk direktør i Telenor i over 20 år og tidligere som dommerfullmektig samt advokat i BA-HR. Wien Espen har en unik erfaring fra Norges største IT- og teknologibedrift, og har jobbet tett på ledelsen og styret som medlem av konsernledelse og styresekretær i 16 år. I tillegg til å lede juridisk avdeling med ca 25 advokater på Fornebu og lede et nettverk på ytterligere ca 125 advokater internasjonalt i Telenors operasjoner, ledet han også Telenor-konsernets Compliance-avdeling, Sikkerhetsfunksjon, Personvernfunksjon og Regulatorisk enhet i en årrekke. Han har således en bred erfaring så vel juridisk som praktisk fra ulike rettsfelt.

Utover dette har Wien Espen utstrakt personlig erfaring med internasjonale transaksjoner og tvister, og har reist og jobbet mye i Russland, Ukraina, Pakistan, India, Bangladesh, Myanmar, Thailand og Malaysia. Han har også erfaring fra styreposisjon i selskaper i flere av de nevnte land.

Relevant erfaring:

 • Internasjonale transaksjoner
 • Internasjonale tvister, med særlig erfaring i Russland, Ukraina, India og Hellas
 • Compliance-saker; ledet og bygget opp Telenors Compliance-system siden 2002
 • Krisehåndtering, herunder ledet håndteringen av Norges eneste doble og samtidige Dawn Raid mot Telenor av både Konkurransetilsyn og ESA
 • Ledet juridisk arbeid ved børsnotering av Telenor, samt Sarbanes-Oxley compliance
 • Ledet juridisk arbeid i forbindelse med flere fusjonsforsøk med Telia – og oppryddingen etterpå
 • IT/telekom-relaterte problemstillinger av ulik art

 Arbeidserfaring:

 • 2017- Special Counsel, Wikborg Rein, Oslo
 • 2000-2016 Juridisk direktør, Telenor ASA
 • 1998-2000 Assisterende juridisk direktør, Telenor AS
 • 1995-1998 Advokat, Telenor AS
 • 1994-1995 Dommerfullmektig, Nedre Romerike herredsrett
 • 1992-1995 Advokatfullmektig/advokat BA-HR
 • 1988 Juss-buss

Utdanning:

 • 1992 Cand jur, Universitetet i Oslo
 • 1983-1984 1 års studium i Samfunnspolitikk og offentlig administrasjon