Tor Henning Rustan Knudsen

Specialist Counsel

Om Tor Henning

Tor Henning Rustan Knudsen er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for tvisteløsning og prosedyre. Han har betydelig prosedyreerfaring for de fleste domstoler, herunder ca. 15 saker for Høyesterett. Blant annet prosederte han den såkalte "Robotsaken" i 2012 om markedsmanipulasjon med aksjeroboter. Knudsen har også kompetanse innen compliance, antikorrupsjon, granskning, verdipapirrett, kontraktsrett, offentlige anskaffelser og økonomiske straffesaker.

Arbeidserfaring
2018- Specialist Counsel, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_2013-2018 Senioradvokat, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_2010-2013 Statsadvokat, Riksadvokaten_NEWLINE_2009- Universitetslektor (timebasert) i strafferett og prosess ved Det juridiske fakultet , Universitetet i Oslo_NEWLINE_2007-2010 Advokat og Direktør, PricewaterhouseCoopers (PwC), Oslo_NEWLINE_2006-2007 Dommerfullmektig, Oslo tingrett_NEWLINE_2005-2006 Kst. statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter_NEWLINE_2001-2005 Politiadvokat, Oslo politidistrikt_NEWLINE_2000 Førstekonsulent, Nærings- og handelsdepartementet_NEWLINE_
Utdanning
2012 Møterett for Høyesterett_NEWLINE_2002 Advokatbevilling_NEWLINE_2000 Cand. Jur., Universitetet i Oslo_NEWLINE_1999-2000 Spesialfag, Jessup International Law Moot Court Competition, Washington DC, US_NEWLINE_
Publikasjoner
2017 Should privilege against self-incrimination apply to corporate investigations?