Tor Henning Rustan Knudsen

Tor Henning Rustan Knudsen

Specialist Counsel

Specialist Counsel

KONTOR
Bergen
TEL
+47 55 21 52 09
MOB
+47 402 04 085
E-POST
THK@WR.NO

Tor Henning Rustan Knudsen er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for tvisteløsning og prosedyre. Han har betydelig prosedyreerfaring for de fleste domstoler, herunder ca. 15 saker for Høyesterett. Blant annet prosederte han den såkalte "Robotsaken" i 2012 om markedsmanipulasjon med aksjeroboter. Knudsen har også kompetanse innen compliance, antikorrupsjon, granskning, verdipapirrett, kontraktsrett, offentlige anskaffelser og økonomiske straffesaker.

Arbeidserfaring:

 • 2018- Specialist Counsel, Wikborg Rein, Bergen
 • 2013-2018 Senioradvokat, Wikborg Rein, Bergen
 • 2010-2013 Statsadvokat, Riksadvokaten
 • 2009- Universitetslektor (timebasert) i strafferett og prosess ved Det juridiske fakultet , Universitetet i Oslo
 • 2007-2010 Advokat og Direktør, PricewaterhouseCoopers (PwC), Oslo
 • 2006-2007 Dommerfullmektig, Oslo tingrett
 • 2005-2006 Kst. statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter
 • 2001-2005 Politiadvokat, Oslo politidistrikt
 • 2000 Førstekonsulent, Nærings- og handelsdepartementet

Utdanning:

 • 2012 Møterett for Høyesterett
 • 2002 Advokatbevilling
 • 2000 Cand. Jur., Universitetet i Oslo
 • 1999-2000 Spesialfag, Jessup International Law Moot Court Competition, Washington DC, US

Publikasjon:

 • 2017 Should privilege against self-incrimination apply to corporate investigations?