Oslo

Thea A. Sørensen

Advokatfullmektig

Thea arbeider hovedsakelig med større restruktureringer og ulike typer fremmedkapitalfinansiering.