Therese Trulsen

Senioradvokat

Om Therese Trulsen

Therese Trulsen er senioradvokat og Chief Representative ved Wikborg Reins Shanghai-kontor. Hun er tilknyttet firmaets fagområde for corporate, finance & tax og arbeider med grensekryssende corporate oppdrag, compliance og finansregulatorisk.

Hun arbeider primært med spørsmål knyttet til internasjonale transaksjoner og corporate, som inkluderer rådgivning til norske og skandinaviske industri- og teknologibedrifter med Kina-strategi eller –tilstedeværelse. 

Innenfor M&A har Therese utstrakt erfaring med å lede due diligence prosesser i Kina, forhandlinger og gjennomføring av M&A med kinesiske målselskaper. Erfaring med private equity-transaksjoner og tilhørende finansregulatoriske forhold gjør at hun også benyttes på slike oppdrag i Norge/EU.

Thereses erfaring inkluderer regulatoriske forhold, avtaleverk og avtalestrukturer (produksjon, salg, distribusjon, agent, lisens osv.) i Kina og håndtering av sivile tvister under de samme rettsforholdene.

Selskapsetablering i Kina, samt forhandling og etablering av joint ventures i Kina inngår som naturlig del av hennes kompetanse. Restruktureringsprosesser og håndtering av avskjedigelse av ansatte i Kina er prosesser Therese ofte yter bistand til.

Av compliance-oppdrag bistår hun utenlandske selskaper med aktivitet i Kina både med forebyggende arbeid og i situasjoner hvor varslingssaker er mottatt. Fagfeltene spenner fra korrupsjon til håndtering av personopplysninger under Cyber Security Law.

Therese Trulsen deltar ofte som foredragsholder på konferanser og i andre fora.

Arbeidserfaring
 • 2019 -

  Senioradvokat og Chief Legal Representative, Wikborg Rein, Shanghai

 • 2018 - 2019

  Fast advokat, Wikborg Rein, Shanghai

 • 2017 - 2018

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo/Shanghai

 • 2014 - 2017

  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet BA-HR DA

 • 2013 - 2014

  Studentpraktikant ved det Kongelige norske generalkonsulatet i Shanghai

 • 2011 - 2012

  Trainee ved Hong Kong International Arbitration Centre, DNV GL og diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2018

  Advokatbevilling

 • 2014

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2013

  LLM General, University of Southampton

 • 2011

  Utveksling (jus), City University of Hong Kong

 • 2008

  Bachelor i kultur- og samfunnsfag, med fordypning i kinesisk, Universitetet i Oslo

 • 2007

  Utveksling (kinesisk), Peking University (北大)