Therese Trulsen

Specialist Counsel

Om Therese Trulsen

Therese Trulsen er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Hun er tilknyttet firmaets fagområde for corporate, finance & tax og arbeider med grensekryssende corporate oppdrag, compliance og regulatorisk, herunder personvern.

Hun arbeider primært med spørsmål knyttet til internasjonale transaksjoner og corporate, som inkluderer rådgivning til norske og skandinaviske industri- og teknologibedrifter med Kina-strategi eller –tilstedeværelse.  Innenfor M&A har Therese utstrakt erfaring med å lede due diligence prosesser i Kina, forhandlinger og gjennomføring av M&A med kinesiske målselskaper. Erfaring med private equity-transaksjoner og tilhørende finansregulatoriske forhold gjør at hun også benyttes på slike oppdrag i Norge/EU.

Thereses erfaring inkluderer regulatoriske forhold, avtaleverk og avtalestrukturer (produksjon, salg, distribusjon, agent, lisens osv.) i Kina og håndtering av sivile tvister under de samme rettsforholdene.

Selskapsetablering i Kina, samt forhandling og etablering av joint ventures i Kina inngår som naturlig del av hennes kompetanse. Restruktureringsprosesser og håndtering av avskjedigelse av ansatte i Kina er prosesser Therese ofte yter bistand til.

Av compliance-oppdrag bistår hun utenlandske selskaper med aktivitet i Kina både med forebyggende arbeid og i situasjoner hvor varslingssaker er mottatt. Fagfeltene spenner fra korrupsjon til håndtering av personopplysninger under Cyber Security Law.

Therese Trulsen deltar ofte som foredragsholder på konferanser og i andre fora.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo

 • 2019 - 2022

  Senioradvokat og Chief Legal Representative, Wikborg Rein, Shanghai

 • 2018 - 2019

  Fast advokat, Wikborg Rein, Shanghai

 • 2017 - 2018

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo/Shanghai

 • 2014 - 2017

  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet BA-HR DA

 • 2013 - 2014

  Studentpraktikant ved det Kongelige norske generalkonsulatet i Shanghai

 • 2011 - 2012

  Trainee ved Hong Kong International Arbitration Centre, DNV GL og diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2018

  Advokatbevilling

 • 2014

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2013

  LLM General, University of Southampton

 • 2011

  Utveksling (jus), City University of Hong Kong

 • 2008

  Bachelor i kultur- og samfunnsfag, med fordypning i kinesisk, Universitetet i Oslo

 • 2007

  Utveksling (kinesisk), Peking University (北大)