Tommy Thomsen

Fast advokat

Om Tommy Thomsen

Tommy Thomsen er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for kontraktsrett og entreprise.

Arbeidserfaring
 • 2017 -

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2014 - 2016

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2014 -

  Veileder og sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • 2012 - 2013

  Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

 • 2012

  Konsulent, Finanstilsynet, seksjon for forvaltning og utredning, avdeling for finans- og forsikringstilsyn

 • 2010 - 2012

  Trainee ved diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2016

  Advokatbevilling

 • 2013

  Master i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Publikasjoner
 • Avtalte ansvarsbegrensninger og ordre public, i Giuditta Cordero-Moss (red.), Norsk ordre public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter og internasjonal tvisteløsning, Universitetsforlaget, 2018

 • Gyldighet og håndhevelse av kontraktsfastsatte ansvarsbegrensningsklausuler i voldgift, Lov og Rett, 4/2015

 • Overprøving av voldgiftsdommer: Henger Norge etter? Lov og Rett, 10/2014