Tor Henning Rustan Knudsen

Specialist Counsel

Om Tor Henning Rustan Knudsen

Tor Henning Rustan Knudsen er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for tvisteløsning og prosedyre. Han har betydelig prosedyreerfaring for de fleste domstoler, herunder ca. 15 saker for Høyesterett. Blant annet prosederte han den såkalte "Robotsaken" i 2012 om markedsmanipulasjon med aksjeroboter. Tor Henning har også kompetanse innen compliance, antikorrupsjon, granskning, verdipapirrett, kontraktsrett, offentlige anskaffelser og økonomiske straffesaker.

Arbeidserfaring
 • 2018

  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Bergen

 • 2013 - 2018

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Bergen

 • 2010 - 2013

  Statsadvokat, Riksadvokaten

 • 2009

  Universitetslektor (timebasert) i strafferett og prosess ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • 2007 - 2010

  Advokat og Direktør, PricewaterhouseCoopers (PwC), Oslo

 • 2006 - 2007

  Dommerfullmektig, Oslo tingrett

 • 2005 - 2006

  Kst. statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter

 • 2001 - 2005

  Politiadvokat, Oslo politidistrikt

 • 2000 - 2000

  Førstekonsulent, Nærings- og handelsdepartementet

Utdannelse
 • 1999 - 2000

  Spesialfag, Jessup International Law Moot Court Competition,Washington DC

 • 2012

  Møterett for Høyesterett

 • 2002

  Advokatbevilling

 • 2000

  Cand. Jur., Universitetet i Oslo