Tord Pedersen

Advokatfullmektig

Om Tord Pedersen

Tord Pedersen er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for M&A. Pedersen er utdannet master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø og er spesialisert innenfor oppkjøp og fusjoner og generell selskapsrett. Han jobber med ulike typer transaksjoner for eksempel oppkjøp, fusjoner/fisjoner, emisjoner og andre transaksjoner. Han har også omfattende erfaring fra tvisteløsning, særlig innenfor energibransjen. Før han begynte i Wikborg Rein, jobbet han som fullstidsansatt universitetslektor med ansvar for å avholde seminarer og holde forelesninger for jusstudenter innenfor ulike rettsområder, for eksempel selskapsrett, kontraktsrett og EU/EØS-rett.

Arbeidserfaring
  • 2018 -

    Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

  • 2017 - 2018

    Universitetslektor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utdannelse
  • 2017

    Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø