Hopp til hovedinnholdet

Mer om Tove

Tove bistår virksomheter med spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter, markedsføringsrett og personvern. Innenfor immaterielle rettigheter bistår Tove med problemstillinger knyttet til varemerkerett, opphavsrett, forretningshemmeligheter, designrett og patentrett. Tove har erfaring med både generell rådgivning, tvisteløsning og transaksjonsrelaterte spørsmål (M&A). Hun arbeider med tvisteløsning både for domstolene og utenomrettslige tvisteløsningsmekanismer, herunder Næringslivets konkurranseutvalg (NKU). Tove har master of laws (LL.M.) fra King's College London i "Intellectual Property and Information Law". I London spesialiserte hun seg innenfor internasjonal og komparativ varemerke- og markedsføringsrett, opphavsrett og EU konkurranserett. Hun har en særlig interesse for varemerker, og masteroppgaven hennes om enkle fargemerker er tilgjengelig på nett som en del av prosjektet "Digital Communities Lab" ved King's College London. Tove har også master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen.