Tove Øymo

Advokatfullmektig

Om Tove Øymo

Tove arbeider med spørsmål knyttet til teknologi, immaterielle rettigheter og personvern. Hun er tilknyttet vårt team for teknologi og digitalisering.

Tove har erfaring med transaksjonsrelaterte spørsmål (M&A) innenfor immaterielle rettigheter, IT og personvern. Hun arbeider også med tvisteløsning både for domstolene og utenomrettslige tvisteløsningsmekanismer, herunder Næringslivets konkurranseutvalg (NKU). Innenfor immaterielle rettigheter bistår Tove særlig med problemstillinger knyttet til varemerkerett, markedsføringsrett og opphavsrett. Hun bistår også med utforming av og forhandling av avtaler, inkludert lisensavtaler. Når det gjelder personvern, har Tove erfaring med blant annet utforming av internkontrollsystemer.

Tove har en Master of Laws (LLM) fra King's College London i Intellectual Property & Information Law. Hun har særlig spesialisert innenfor internasjonal og komparativ varemerke- og markedsføringsrett, opphavsrett og EU konkurranserett. Tove har en særlig interesse for varemerker, og skrev masteroppgave om enkle fargemerker. Masteroppgaven er tilgjengelig på nett som en del av prosjektet "Digital Communities Lab" ved Dickson Poon School of Law.

Arbeidserfaring
 • 2020 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2019 - 2020

  Trainee, Wikborg Rein, Oslo

 • 2017 - 2018

  Saksbehandler i juridisk avdeling , Nemi forsikring

Utdannelse
 • 2022

  , Advokatbevilling

 • 2015 - 2020

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

 • 2018 - 2019

  Master of Laws (LL.M.) i Intellectual Property & Information Law , King's College London

Publikasjoner
 • 2020

  Is the future of trade marks black and white? A study of colour mark registration, colour depletion and proposition of structural changes to the trade mark system