Bergen

Vibeke Hermansen

Case Controller

Vibekes hovedoppgave er blant annet å forsikre at Wikborg Rein oppfyller hvitvaskingsloven.

Mobil
91198422
E-post
vhe@wr.no