Nyhetsbrev for April 2015

Ny finansforetakslov

Ny lov om finansforetak ble sanksjonert fredag 10. april 2015. Loven bygger på NOU 2011: 8 og Prop. 125 L (2013–2014). Den nye loven innebærer først og fremst en forenkling og modernisering av regelverksstrukturen som i dag gjelder for aktørene i finansbransjen.

Kontaktpersoner

Seminarer og konferanser

22.09.15


Bergen/Oslo