Nyhetsbrev september

E-handelsrett og compliance: Nettsiders overholdelse av regelverk

En effektiv og godt utformet internettside gjør det mulig for en virksomhet å profilere og markedsføre seg selv, samt å tilby sine produkter, både innenfor og utenfor geografiske grenser. Det fremmer også nettverksbygging og handel, både nasjonalt og på tvers av grensene. Det å ha en godt utformet internettside og/eller internettbutikk er imidlertid bare første steg.

Kontaktpersoner

Emily Mary Weitzenboeck

Senioradvokat, Oslo

+47 922 90 918

Rolf Riisnæs

Partner, Oslo

+47 911 59 144