Nyhetsbrev mai 2016

Endringer i permitteringslønnsreglene fra 1. juli

Etter påtrykk fra fagforeningene under lønnsforhandlingene i frontfaget, la Regjeringen fram sitt forslag til endringer i permitteringslønnsreglene i Revidert nasjonalbudsjett den 11. mai 2016. Permittering er et alternativ til nedbemanning, og endringene skal møte de utfordringene på arbeidsmarkedet som den lave oljeprisen medfører. Dette vil gi virksomheter mulighet til å beholde kompetanse samt begrense omfanget av oppsigelser.

Kontaktpersoner

Jan L. Backer

Partner, Oslo

+47 913 75 815

Simen Lium

Partner, Oslo

+47 915 16 822