Nyhetsbrev juni 2017

Forslag til nye regler om markedsmisbruk og offentliggjøringsplikter i verdipapirhandel (MAR) – utsatt gjennomføring av MiFID II

Med partner dr. juris Filip Truyen i spissen, foreslår Verdipapirlovutvalget i NOU 2017:14 en rekke uensartede endringer av verdipapirhandellovens regler om markedsmisbruk, offentliggjøring av innsideinformasjon/utsteders løpende informasjonsplikt og primærinnsiders meldeplikt. Endringene gjennomfører markedsmisbruksforordningen (MAR). Forslaget ble lagt fram 23. juni.

Kontaktpersoner

Filip Truyen

Partner, Bergen

+47 958 69 508

Christoffer Bergene

Specialist Counsel, Oslo

+47 476 27 078

Dag Erik Rasmussen

Partner, Oslo

+47 913 14 228