Nyhetsbrev havbruk desember 2017

Forskrift om kapasitetsøkning er fastsatt

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag publisert forskrift om kapasitetsøkning i produksjonsområdene. Forskriften ble fastsatt 20. desember 2017. Departementet har sammen med forskriften publisert en omfattende veileder. Vi vil sette oss grundig inn i veilederen i tiden som kommer. Veilederen kan bidra til å sikre likebehandling med det er et sentralt hensyn at veilederen ikke kan brukes som tolkningsbidrag til å gi innholdet i forskriften annen mening.

Kontaktpersoner

Grunde Bruland

Partner, Bergen

+47 909 13 797

Erik Staurset Andresen

Fast advokat, Bergen

+47 958 75 285