Nyhetsbrev

MiFID II innebærer omfattende endringer i norsk rett

Med partner Dr. juris Filip Truyen i spissen foreslo Verdipapirlovutvalget omfattende endringer i verdipapirhandelloven i NOU 2017:1. Dette omfatter gjennomføring av MiFID II og MiFIR, samlet omtalt som MiFID II. Forslaget ble lagt fram 20. januar.

Kontaktpersoner

Filip Truyen

Partner, Bergen

+47 958 69 508

Christoffer Bergene

Specialist Counsel, Oslo

+47 476 27 078