Statsbudsjettet 2018

STATSBUDSJETTET FOR 2018 – skatteendringer

Solberg regjeringen la i dag frem sitt første statsbudsjett for den nye stortingsperioden. Budsjettet er laget før valgresultatet var klart, så det tar ikke hensyn til den nye politiske situasjonen på Stortinget. Noen av skatteendringene må det forventes en del politisk kamp om, men de fleste endringene er tekniske endringer som ikke vil være en del av den politiske debatten. Disse er imidlertid ofte de som er viktigst for næringslivet i praksis. Anders Myklebust, Are Zachariassen, Kristin W. Bromander og Andreas Mello-Kildal tar her for seg skatteendringene i budsjettet.

Kontaktpersoner

Anders Myklebust

Partner, Oslo

+47 916 21 362

Are Zachariassen

Partner, Oslo

+47 909 18 308

Kristin Wiese Bromander

Senioradvokat, Oslo

+47 905 00 054

Andreas Mello-Kildal

Senioradvokat, Oslo

+47 470 19 494