Corporate Social Responsibility


Corporate Social Responsibility eller samfunnsansvar står høyt på dagsordenen i Wikborg Rein. Virksomheten vår griper inn i samfunnet på mange måter og er med på å forme utviklingen av næringsliv, organisasjoner og mennesker.

Samfunnsansvar handler om mer enn at en bedrift, ett firma eller en organisasjon driver sin virksomhet innenfor lovens regler. Det er selvsagt at virksomheten tilfredsstiller etiske krav og normer, at den belaster miljøet minst mulig og at den tar et utvidet ansvar for forhold, saker og mennesker som ligger utenfor den daglige driften.

Samfunnsansvar i Wikborg Rein handler primært om fire områder

  1. Måten vi utøver faget vårt på og måten vi bidrar til å utvikle det
  2. Måten vi deltar i å utvikle og forme morgendagens jurister og advokater
  3. Målrettet støtte organisasjoner og saker vi kan identifisere oss med
  4. Og sist men ikke minst, måten vi driver firmaet på i det daglige

Wikborg Rein bidrar til faglig utvikling gjennom et sterkt engasjement i Advokatforeningens arbeid, i arbeid med lover og forskrifter, offentlige utvalg og i form av kompetanseutvikling. Hvert år tar vi også på oss en rekke såkalte Pro Bono saker der vi bistår privatpersoner og organisasjoner som ikke har økonomisk styrke til å søke advokatbistand.


Vi er opptatt av å ha et tett samarbeid med universiteter og studentene gjennom studietiden. Vi bidrar med forelesninger, eksamensforberedelser og traineeplasser.


Wikborg Rein har tre hovedsamarbeidspartnere som hver på sin måte representerer et verdigrunnlag vi identifiserer oss sterkt med.

Norway House er et privat, uavhengig hjelpeprosjekt, hvis hovedformål er å støtte barn i Kambodsja til et bedre liv gjennom utdanning og hjelp til selvhjelp. Stiftelsen arbeider målrettet for å skape et fundament for at barna kan få en bedre oppvekst, og hjelper med alt fra mat, medisiner, klær og skolegang. Les mer om Norway House her.

Barratt Due musikkinstitutt er i sitt 87. år med på å sette Norge på det internasjonale kartet for musikk gjennom utvikling av musikalske talenter i verdensklasse. Les mer om Barratt Due her.

Amnesty International er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Amnesty kjemper for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep. Les mer om Amnesty International her.