Etikk og verdier

Våre advokater og medarbeidere holder høy etisk standard. Vårt løfte til klienter og samarbeidspartnere er at vi alltid skal være rettferdige, ærlige og åpne.

Vi har interne etiske retningslinjer som går lenger enn kravene fra Advokatforeningen, og våre ansatte er blant annet underlagt strenge krav for investeringer. I tillegg har vi en streng praksis hva gjelder inngåelse, gjennomføring og avslutning av oppdrag. Det skal aldri herske tvil om vår lojalitet, rettskaffenhet og uavhengighet.

De etiske sidene ved å ta et oppdrag vurderes ut fra fire nivåer

 1. Ansvarlig partner gjør en egen vurdering,
 2. deretter vurderes dette av virksomhetsgruppeleder.
 3. Ved tvil overføres saken til Managing Partner og ved behov,
 4. til Etikk- og konfliktpartner.

Dette sørger for at Advokatforeningens og firmaets egne etiske regler følges. Våre advokater og administrativt ansatte gjennomfører regelmessig opplæring i etiske forhold.

Vi har en egen overordnet Risk and Quality partner, Jan L. Backer, som også innehar rollen som hvitvaskingsansvarlig. Backer rapporterer direkte til styret.

Hvordan vi arbeider

I alle advokatoppdrag vil det være en ansvarlig advokat, vanligvis en partner eller Specialist counsel. Disse er autorisert som advokater. Med få unntak aktiverer ikke Wikborg Rein bevilling for våre faste advokater eller senioradvokater. Hvem som er ansvarlig partner eller advokat vil avtales i forbindelse med det enkelte oppdrag.

Wikborg Rein skal være det beste advokatfirmaet å jobbe i og samarbeide med, og vi skal bestrebe oss på å yte det lille ekstra. Vi har derfor fire verdier vi arbeider etter. Firmaverdiene er sentrale i arbeidet med å skape en sterk firmakultur, og en sterk firmakultur er et absolutt krav for å kunne opprettholde posisjonen som et ledende advokatfirma.

 • Integritet:
  • Vi viser respekt og toleranse, og handler ansvarlig overfor hverandre, våre kunder, motparter og samfunnet rundt oss.
  • Vi forholder oss alltid til gjeldende spilleregler, opptrer pålitelig, etisk og profesjonelt i alt vi gjør.
  • Vi er åpne og ærlige, og holder det vi lover.
 • Dyktighet: 
  • Vi anerkjenner hverandres kompetanse, deler kunnskap og erfaring på tvers av team og kontorer, og utvikler oss sammen.
  • Vi tar alle ansvar for å utvikle vår egen kompetanse for å holde oss faglig i front.
  • Vi er løsningsorienterte og holder høy kvalitet i alt vi gjør.
 • Dedikasjon
  • Vi er nytenkende, ser muligheter fremfor begrensninger, og snur oss raskt.
  • Vi er ambisiøse og målbevisste, og jobber hardt.
  • Vi er fremoverlente og tar initiativ, tør å stille spørsmål og utfordre status quo.
 • Samarbeidsglede: 
  • Vi er inkluderende og spiller andre gode, viser entusiasme og raushet i samarbeid med kunder og alle kollegaer.
  • Vi bryr oss oppriktig og strekker oss langt for å hjelpe kunder og kollegaer.
  • Vi lytter aktivt, er nysgjerrige på andres ideer, og inspireres av mangfold i tankesett, ekspertise, erfaring og bakgrunn.