Historie


Wikborg Rein ble etablert i 1923 av den da 28 år gamle Erling Wikborg. Han startet opp som et enkeltmannsfirma og jobbet hovedsakelig med sjørett og sjøforsikring. Dette var firmaets viktigste arbeidsområder til langt inn i 1960- og 70-årene.

Kompaniskap
Mot slutten av krigen møtte Erling Wikborg motstandsmannen Alex Rein på en reise til Stockholm. Rein oppholdt seg på denne tiden illegalt i Sverige. De ble enige om at Rein skulle begynne sammen med Wikborg etter at han var ferdig med krigens rettsoppgjør. I 1945 startet Rein i firmaet, og i 1947 inngikk Erling Wikborg og Alex Rein kompaniskap.

Utenlandssatsning - first we take Manhattan
I 1956 reiste Frode Ringdal med sin familie til New York og Wikborg Reins første utenlandskontor ble etablert. Wikborg Rein var det første europeiske advokatfirmaet som etablerte seg i New York, og var dermed tidligere ute enn alle de store britiske firmaene som opererer der i dag.
Formålet med etableringen var å drive lokal etterforskningsbistand / claims handling for sjøforsikringsselskapet Gard og de gjensidige kaskoforeningene, først og fremst i nord- og syd-Amerika. Hovedtyngden lå i "shipboard investigation" av personskade-saker og lasteskade-saker i New York-området med utgangspunkt i norsk linjefart. Den største industriklienten var Norcom, som hadde etablert en cement-terminal i Brooklyn.

Frem til slutten av 60-årene var kontoret et rent sjørettskontor. Gjennom 70-årene avtok norsk linjefart på Amerika og mye av den daglige "smør og brød" - virksomheten falt bort. Samtidig ble de internasjonale kommunikasjonsmuligheter pr. faks, telefon og ikke minst fly, drastisk forbedret slik at "avstanden" mellom Norge og New York ble mindre. Da kontoret ble nedlagt i 1986, var dette det eldste utenlandske advokatkontoret i New York.

Kobe
Etter flere større havarisaker i det fjerne østen ble det bestemt å etablere et kontor i Japan. I 1965 fikk Erling C. Hjort med seg $ 10 000 med beskjed om å etablere kontor hos Aal & Co i havnebyen Kobe. Kontoret har hele tiden vært orientert mot shipping, selv om arbeidet etter hvert i større utstrekning også har omfattet byggekontrakter, kjøp og salg - særlig av annenhåndstonnasje, samt mer generell bistand til norske og japanske selskaper. Det har hele tiden vært bare én mann ved kontoret. Kobe-kontoret ble lagt ned 31. desember 2016. 

Rotterdam
Rotterdam ble ansett som en viktig havneby og Wikborg Rein etablerte kontor her i 1971, i samarbeid med nordiske kolleger under navnet Scandinavian Law Office. Formålet med virksomheten var å bistå eksisterende norske klienter i Rotterdam. Etter 16 års drift ble det besluttet å flytte kontoret til London, som et rent Wikborg Rein-kontor.

Bergen
Kontoret i Bergen ble åpnet i 1978. Kontoret har i dag 51 advokater og er det største advokatkontoret i Bergen med et solid fotfeste innen bank og finans og ikke minst innen den maritime klyngen på Vestlandet. Kontoret ledes av partner Stein Pettersen.

London
London kontoret ble etablert i 1987. Kontoret har i dag tolv advokater inkludert tre engelske partnere. London-kontoret har hovedfokus på Shipping/offshore relaterte oppdrag inklusive finansiering og transaksjoner. Kontoret ledes av partner Chris Grieveson.

Singapore
Wikborg Rein har opprinnelig sine røtter i Singapore fra 1996, før eget kontor ble etablert i 2000. Virksomheten i Singapore var tradisjonelt knyttet til internasjonal shipping- og offshorevirksomhet, men ekspanderte etter hvert til å omfatte generell forretningsjuridisk rådgivning til norskrelaterte bedrifter i området. Kontoret består i dag av 10 advokater og ledes av partner Ian Teare.

Shanghai
Wikborg Rein er i dag godt representert i Asia ved kontorer i Kobe, Singapore og, fra og med 2002, også i Shanghai. Ved Shanghai-kontoret er det i tillegg til en norsk advokat ansatt lokale kinesiske advokater med kunnskap om og erfaring fra kinesisk rett. Yafeng Sun ble Wikborg Reins første utenlandske advokat ansatt ved et av våre utenlandskontorer. Kontoret har i alt 12 advokater og ledes av partner Christian James-Olsen.

Norges største advokatfirma
Fra 1999 til 2002 ekspanderte Wikborg Rein med 50 prosent. Selv om røttene er innen shipping, har firmaet i dag spisskompetanse også på mange andre områder. Dette har ført til en spesialisering innen fem ulike bransjer. Dette er foruten Shipping Offshore, Bank Finans, Energi og Naturressurser, Handel Industri og Corporate. I tillegg er hver advokat tilknyttet egne faggrupper som ligger i forkant i faglige spørsmål. Kombinasjonen mellom fagkunnskap, bransjeerfaring og kommersiell forståelse gjør at Wikborg Reins advokater er i stand til å løse utfordringer og utvikle nye forretningsmuligheter for klientene.

Partnere
Wikborg Rein har i dag i overkant av 200 advokater. Den første kvinnelige partneren var Susanne Munch Thore som ble utnevnt i 1993. Munch Thore ble i 2011 den første kvinnelige managing partner i ett av de store norske advokatfirmaene.

Engelsk rett
I 2002 ble Wikborg Rein det første norske advokatfirmaet som fikk engelskrettslig ekspertise på seniornivå. Satsingen på engelsk rett ble forsterket i 2010 gjennom ansettelse av to engelske partnere i London og en i Singapore.

Brasil
Brasil har utpekt seg som et av de mest spennende vekstområder i verdensøkonomien, med fokus på olje og offshorevirksomhet. Wikborg Rein ble i mai 2011 det første norske advokatfirmaet med representasjon i Brasil gjennom en samarbeidsavtale med Vieira Rezende.

Maritime Law Firm of the year - in Asia!
2011 ble året da Wikborg Rein fikk full valuta for satsingen i Asia. Etter betydelig vekst over flere år både i Shanghai og i Singapore, ble firmaet først rangert som ett av de raskest voksende advokatfirmaene i Asia. Deretter ble firmaet kåret til årets maritime advokatfirma i konkurranse med noen av verdens ledende advokatfirmaer av det anerkjente tidsskriftet Lloyds List.