Rådgiver av internasjonalt format


I over 50 år har vi konkurrert med de beste advokatfirmaene i verden. Først i New York, senere i Amsterdam, Kobe, London, Singapore og Shanghai. 

Vi har fulgt norsk næringsliv ut til sentrale markedsplasser og på veien har vi skaffet oss en unik internasjonal kompetanse som er høyt verdsatt av et stadig mer internasjonalisert norsk næringsliv. Vår kunnskap om Kina er unik i norsk sammenheng, vi er kåret av Lloyd's List som det advokatfirmaet med best kompetanse innen Shipping og Offshore, vi har de siste årene vært en av de mest betrodde rådgiverne innen det internasjonale obligasjonsmarkedet og vi er valgt som rådgiver i en rekke større internasjonale voldgiftssaker.

Ta kontakt med Geir Sviggum, som leder vår internasjonale virksomhet, for å høre mer om hvordan vår kunnskap om internasjonale forhold, kultur og trender kan være nyttig for din virksomhet.