Rådgivning og samarbeid

Wikborg Rein rådgir nasjonale og internasjonale virksomheter, både i offentlig og privat sektor. Vår ekspertise og erfaring bygges gjennom kontinuerlig utvikling av våre advokater, nære samarbeidsrelasjoner mellom våre kontorer samt et utstrakt nettverk i inn– og utland.

Kompetansetunge rådgivere

Våre klienter har behov for råd og veiledning når deres virksomhet står overfor viktige hendelser. For å gi våre klienter den beste oppfølgingen, har Wikborg Rein egne team innenfor de fleste områder av norsk næringsliv. Vi har også kompetansegrupper for de ulike juridiske fagområdene med ansvar for at virksomheten ligger i forkant i faglige spørsmål.

Kombinasjonen av fagkunnskap, bransjeerfaring og kommersiell forståelse gjør oss i stand til å løse utfordringer og utvikle nye forretningsmuligheter for våre klienter. 

Digitalisering og innovasjon

Det skal være enkelt å være kunde hos oss. Vi tar derfor stadig nye steg for å møte endrede kundebehov og markedsforhold. Vi har stort fokus på bruk av digitale verktøy og benytter dette i større eller mindre grad i alle oppdrag vi utfører. Digitaliseringen kommer våre klienter til gode gjennom god kommunikasjonsflyt, smidige prosesser og en effektiv gjennomføring av prosjekter. 

Høy kundetilfredshet

Vi er opptatt av et godt samarbeid med våre klienter. For å lykkes med dette, er en god dialog og forståelse av kundebehov avgjørende. Våre klienter verdsetter vår evne til å sette oss inn i deres utfordringer og finne gode og bærekraftige løsninger på disse. Vi oppfattes som en virksomhet med høy tilgjengelighet og servicegrad, og vi gjør alltid vårt ytterste for å overgå klientens forventninger.