Colombia Threadneedle

Wikborg Rein har bistått Columbia Threadneedle i forbindelse med oppkjøpet av en majoritetsandel i Lefdal Mine Datacenter AS.

Dette er et unikt ‘grønt’ datasenter basert i en underjordisk gruve i Norge, som bruker kaldt sjøvann fra en tilstøtende fjord til kjøling og fornybar energi for å drive driften.