National Joint Stock Company Naftogaz of Ukraine

Internasjonale voldgiftskommisjoner i Stockholms Handelskammer vedrørende priser, volumer og betalinger under langsiktige gassalgs- og transittavtaler. Saken var blant verdens største kommersielle voldgiftssaker, med en verdi på mer enn USD 125 milliarder og påvirket omtrent halvparten av Russlands gassforsyninger til Europa som passerer gjennom Ukraina.