Wikborg Rein har bistått Norfund med salg av SN Power til Scatec Solar

Vi har bistått Norfund i forbindelse med Scatec Solars oppkjøp av SN Power. Partene har inngått en avtale om salg av samtlige aksjer i SN Power til en verdi av ca. 10,9 milliarder kroner.

Norfund har investert i vannkraft siden 2002, og SN Power ble etablert i 2013. Under Norfund sitt eierskap har SN Power etablert seg som et av de ledende vannkraftselskapene i utviklingsland, og anleggene produserer kraft tilsvarende strømforbruket til 7 millioner mennesker og bidrar til å unngå 3 millioner tonn klimagassutslipp årlig. Administrerende direktør i Norfund, Tellef Thorleifsson uttaler følgende om transaksjonen:

Nå frigjør vi kapital som igjen skal investeres der det trengs mest for å bekjempe fattigdom og unngå klimautslipp.

Som en del av avtalen vil Norfund og Scatec Solar samarbeide om SN Powers prosjekter i Afrika, hvor Norfund beholder en 49% eierandel.

 

https://www.norfund.no/norfund-selger-sn-power/

https://scatecsolar.com/2020/10/16/scatec-solar-acquires-sn-power-building-a-global-leader-in-renewable-energy/