Storebrand Livsforsikring AS

Rådgiver til Storebrand Livsforsikring i forbindelse med avvikling og oppkjøp av porteføljen til Silver Pensjonsforsikring AS.

Silver var Norges største uavhengige forvalter av fripoliser med rentegaranti. Selskapet hadde 22.000 kunder. Wikborg Reins bistand omfattet regulatoriske råd av kompleks karakter i tilknytning til avviklingen av selskapet, samt bistand i forhandlingene og inngåelsen av overtakelsesavtalen.