Wikborg Rein har bistått Antin med oppkjøpet av DESS Aquaculture Shipping AS

DESS har en flåte med 14 brønn- og slaktebåter, samt servicebåter (inkludert fire skip under bygging) som opererer i Australia, Canada, Norge og Skottland.

Selgerne er MOWI-konsernet, et av verdens ledende oppdrettsselskaper og verdens største produsent av atlantisk laks, og John Fredriksen-kontrollerte Hemen Holding.

Vi har tidligere bistått Antin med oppkjøpet av brønnbåtrederiet Sølvtrans.

Oppkjøpet ble kunngjort 21. desember 2020.