Wikborg Rein bistår Permira med kjøp av større aksjepost i Adevinta

Vi bistår Permira, et globalt private equity-fond med en samlet forpliktet kapital på ca. EUR44 milliarder, med et kjøp av 10,2 % av aksjene i Adevinta for ca NOK 20 milliarder.

For mer informasjon se:

https://newsweb.oslobors.no/message/538086

https://newsweb.oslobors.no/message/538087

https://investor.dn.no/#!/Oversikt/Direkte/88647

https://cn.reuters.com/article/us-adevinta-stake-ebay/ebay-to-sell-stake-in-norways-adevinta-to-private-equity-firm-permira-idUSKBN2EK0KZ