Samfunnsansvar

Vårt formål er å utvikle de skarpeste hodene for å utgjøre en forskjell i næringsliv og samfunn. Vi tar derfor vårt samfunnsansvar på alvor.

 • Bærekraft

  2019

  Ansvarlig næringsliv

  Vår viktigste ressurs er den kunnskapen som våre medarbeidere sitter på. Kunnskap er makt, og denne makten kan brukes til å utgjøre en positiv forskjell i næringsliv og samfunn.

 • Bærekraft

  2019

  Likestilling og mangfold

  Vi er en del av en konservativ bransje – en bransje som trenger fornyelse. Dette kan et ledende advokatfirma som Wikborg Rein påvirke, og vi vil derfor jobbe målrettet fremover for å dra bransjen i riktig retning.