Ansvarlig næringsliv

Vår viktigste ressurs er den kunnskapen som våre medarbeidere sitter på. Kunnskap er makt, og denne makten kan brukes til å utgjøre en positiv forskjell i næringsliv og samfunn.

Som advokater, gjennom ulike initiativer og pro bono-arbeid. Som rådgivere, ved å bidra til at rådene vi gir både skaper verdi for kunden og for samfunnet generelt. Og som et av Norges største advokatfirma, ved å stille strenge etiske krav til oss selv og sikre at vi har en positiv påvirkning på samfunnet rundt oss gjennom ansvarlig rådgivning.

De senere årene har vi sett en betydelig utvikling i krav og forventninger til at næringslivet skal opptre ansvarlig. Det forventes i økende grad at virksomhetene respekterer menneskerettighetene, miljø, bekjemper korrupsjon og overholder annen relevant lovgivning.

Wikborg Rein /FN/UN Wikborg Rein ønsker å bidra positivt til denne utviklingen og bruke vår kompetanse til å jobbe mot bærekraftsmål 14 – livet i havet. Dette skal vi gjøre gjennom å informere om hva som forventes av et ansvarlig næringsliv og ved å støtte prosjekter og samarbeid som bidrar til å økt kunnskap om havets rolle i en bærekraftig utvikling.

Wikborg Rein støtter prosjektet One Ocean Expedition. Se videoen nedenfor for å høre om ekspedisjonen.

imagerl2fd.png

 

Wikborg Reins etikk og verdier.

Aktuelle saker

 • Bærekraft, Shipping Offshore, Teknologi og digitalisering, Fornybar energi og infrastruktur, Havindustrier, Arbeidsrett, Prosedyre

  2022

  Med One Ocean Expedition fra Singapore til Jakarta: – En opplevelse for livet!

  For våre medarbeidere Kamilla Hope Kleppenes og Ingrid Weltzien ble den eksotiske tokten med Statsraad Lehmkuhl i Sørøst-Asia noe de sent vil glemme. Les deres reisebrev og se de flotte bildene fra den fantastiske turen!

 • Bærekraft, Arbeidsrett, Prosedyre

  2022

  Klare for One Ocean Expedition

  Lørdag setter Kamilla Hope Kleppenes og Ingrid Weltzien kursen mot Singapore der de skal gå om bord i Statsraad Lehmkuhl og lære mer om havets viktige rolle for en bærekraftig fremtid.

 • Skatterett, Bærekraft

  2022

  Statsbudsjettets klimaeffekter

  Regjeringen Støre signaliserer i sitt forslag til statsbudsjett for 2023 at de tar flere klimagrep for å kunne levere i henhold til sine klimaforpliktelser. For første gang legges det frem en Klimastatus- og plan, hvor blant annet klimaeffekten av budsjettet fremgår. Her legges det også frem hvordan Norge ligger an til å nå sine kortsiktige klimamål.