Ansvarlig næringsliv

Vår viktigste ressurs er den kunnskapen som våre medarbeidere sitter på. Kunnskap er makt, og denne makten kan også brukes til å utgjøre en positiv forskjell i næringsliv og samfunn.

Som advokater, gjennom ulike initiativer og pro bono-arbeid. Som rådgivere, ved å bidra til at rådene vi gir både skaper verdi for kunden og for samfunnet generelt. Og som Norges største advokatfirma, ved å stille strenge etiske krav til oss selv og sikre at vi har en positiv påvirkning på samfunnet rundt oss. 

De senere årene har vi sett en betydelig utvikling i krav og forventninger til at næringslivet skal opptre ansvarlig. Det forventes i økende grad at virksomhetene respekterer menneskerettighetene, miljø, bekjemper korrupsjon og overholder annen relevant lovgivning.

Wikborg Rein ønsker å bidra positivt til denne utviklingen og bruke vår kompetanse til å jobbe mot bærekraftsmål 16 – fred og rettferdighet. Dette skal vi gjøre gjennom å informere om hva som forventes av et ansvarlig næringsliv og støtte organisasjoner som jobber med menneskerettigheter. I tillegg stiller vi strenge etiske krav til oss selv og sikrer at alle våre advokater gjennomfører bransjeledende kursing.

Les mer om etikk og verdier

Aktuelle saker

 • Samfunnsansvar

  2019

  Våre samarbeidspartnere

  Vårt formål er å utvikle de skarpeste hodene for å utgjøre en forskjell i næringsliv og samfunn. En av de måtene vi bidrar til dette, er ved å støtte ulike mennesker og organisasjoner som arbeider for fred, rettferdighet og menneskerettigheter. Våre advokater driver utstrakt pro bono-arbeid for våre samarbeidspartnere, og som firma bidrar vi med økonomisk støtte til ulike organisasjoner.

 • Menneskerettigheter

  2019

  Krisefondet – menneskerettighetsaktivist ble løslatt

  Oyub Titiev fra Memorial ble i mars dømt til fire år i straffekoloni på grunnlag av en politisk motivert sak og forfalskede bevis. Gjennom Den norske Helsingforskomités Krisefond har Wikborg Rein dekket noen av utgiftene til tre advokater som har kjempet en utrettelig kamp mot det korrupte rettsvesenet og de farlige arbeidsvilkårene i Tsjetsjenia. Nå har Titiev endelig blitt løslatt.

 • Compliance og krisehåndtering

  2019

  Et ansvarlig næringsliv

  Vi vet godt at virksomheter kan ha stor påvirkning på miljø, samfunn og enkeltpersoner. De senere årene har vi imidlertid sett en betydelig utvikling i krav og forventninger til at næringslivet skal opptre ansvarlig. Ansvarlighet og bærekraft opptar stadig flere investorer og selskaper – butikk og etikk blir sammenfallende.