Ansvarlig næringsliv

Vår viktigste ressurs er den kunnskapen som våre medarbeidere sitter på. Kunnskap er makt, og denne makten kan brukes til å utgjøre en positiv forskjell i næringsliv og samfunn.

Som advokater, gjennom ulike initiativer og pro bono-arbeid. Som rådgivere, ved å bidra til at rådene vi gir både skaper verdi for kunden og for samfunnet generelt. Og som et av Norges største advokatfirma, ved å stille strenge etiske krav til oss selv og sikre at vi har en positiv påvirkning på samfunnet rundt oss gjennom ansvarlig rådgivning.

De senere årene har vi sett en betydelig utvikling i krav og forventninger til at næringslivet skal opptre ansvarlig. Det forventes i økende grad at virksomhetene respekterer menneskerettighetene, miljø, bekjemper korrupsjon og overholder annen relevant lovgivning.

Wikborg Rein /FN/UN Wikborg Rein ønsker å bidra positivt til denne utviklingen og bruke vår kompetanse til å jobbe mot bærekraftsmål 14 – livet i havet. Dette skal vi gjøre gjennom å informere om hva som forventes av et ansvarlig næringsliv og ved å støtte prosjekter og samarbeid som bidrar til å økt kunnskap om havets rolle i en bærekraftig utvikling.

Wikborg Rein støtter prosjektet One Ocean Expedition. Se videoen nedenfor for å høre om ekspedisjonen.

imagerl2fd.png

 

Wikborg Reins etikk og verdier.

Aktuelle saker

 • Bærekraft

  2022

  Derfor markerer vi verdens havdag

  Ifølge FN er 90 prosent av bestanden av store fisker på vei til å bli utarmet og halvparten av korallrevene ødelagt. Blant dem som vil snu utviklingen er One Ocean-ekspedisjonen, og deres støttespillere. Som det eneste advokatfirma, er vi stolt partner i ekspedisjonen. Les mer om verdens havdag nedenfor.

 • Shipping Offshore, Bærekraft

  2022

  Green Shipping – Actions to embrace the transition

  In this seminar we will together with key industry players discuss where we are in the green shipping transition, what we expect as the next steps and what actions we should take to adapt.

 • Bærekraft, Kontraktsrett og entreprise

  2022

  Taksonomiens krav og betydning for eiendomsbransjen

  I dette frokostseminaret skal Elise Johansen, Marius Egeberg og Christian Cederkvist fra Wikborg Rein se nærmere på taksonomien, kravene som oppstilles i taksonomien til aktørene i eiendomsbransjen og betydningen dette vil få for bransjen.