Likestilling og mangfold

Vi er en del av en konservativ bransje – en bransje som trenger fornyelse. Dette kan et ledende advokatfirma som Wikborg Rein påvirke, og vi vil derfor jobbe målrettet fremover for å dra bransjen i riktig retning.

Det er helt nødvendig for å sikre vår egen verdiskaping på sikt, og for at Wikborg Rein bedre skal speile samfunnet vi er en del av. Det er mange gode grunner til at dette arbeidet er viktig: 

 • En ny generasjon innkjøpere er mer sammensatt enn tidligere, og mer mangfold i våre team er viktig for å sikre godt samarbeid med våre kunder.
 • Vi skal rekruttere de dyktigste menneskene, uavhengig av deres bakgrunn. Det er derfor viktig for oss å sikre et arbeidsmiljø der det er rom for alle, der alle kan trives og lykkes.

Wikborg Rein /FN/UN Mangfold handler om bærekraft. Om vi skal få en mer bærekraftig advokatbransje, må vi få et mer mangfoldig Wikborg Rein. Gjennom dette arbeidet bidrar Wikborg Rein til FNs bærekraftsmål 5 – likestilling mellom kjønnene.

Aktuelle saker

 • Bærekraft

  2022

  Derfor markerer vi verdens havdag

  Ifølge FN er 90 prosent av bestanden av store fisker på vei til å bli utarmet og halvparten av korallrevene ødelagt. Blant dem som vil snu utviklingen er One Ocean-ekspedisjonen, og deres støttespillere. Som det eneste advokatfirma, er vi stolt partner i ekspedisjonen. Les mer om verdens havdag nedenfor.

 • Shipping Offshore, Bærekraft

  2022

  Green Shipping – Actions to embrace the transition

  In this seminar we will together with key industry players discuss where we are in the green shipping transition, what we expect as the next steps and what actions we should take to adapt.

 • Bærekraft, Kontraktsrett og entreprise

  2022

  Taksonomiens krav og betydning for eiendomsbransjen

  I dette frokostseminaret skal Elise Johansen, Marius Egeberg og Christian Cederkvist fra Wikborg Rein se nærmere på taksonomien, kravene som oppstilles i taksonomien til aktørene i eiendomsbransjen og betydningen dette vil få for bransjen.