Likestilling og mangfold

Vi er en del av en konservativ bransje – en bransje som trenger fornyelse. Dette kan et ledende advokatfirma som Wikborg Rein påvirke, og vi vil derfor jobbe målrettet fremover for å dra bransjen i riktig retning.

Det er helt nødvendig for å sikre vår egen verdiskaping på sikt, og for at Wikborg Rein bedre skal speile samfunnet vi er en del av. Det er mange gode grunner til at dette arbeidet er viktig: 

  • En ny generasjon innkjøpere er mer sammensatt enn tidligere, og mer mangfold i våre team er viktig for å sikre godt samarbeid med våre kunder.
  • Vi skal rekruttere de dyktigste menneskene, uavhengig av deres bakgrunn. Det er derfor viktig for oss å sikre et arbeidsmiljø der det er rom for alle, der alle kan trives og lykkes.

Wikborg Rein /FN/UN Mangfold handler om bærekraft. Om vi skal få en mer bærekraftig advokatbransje, må vi få et mer mangfoldig Wikborg Rein. Gjennom dette arbeidet bidrar Wikborg Rein til FNs bærekraftsmål 5 – likestilling mellom kjønnene.

Aktuelle saker