Likestilling og mangfold

Vi er en del av en konservativ bransje – en bransje som trenger fornyelse. Dette kan et ledende advokatfirma som Wikborg Rein påvirke, og vi vil derfor jobbe målrettet fremover for å dra bransjen i riktig retning.

Det er helt nødvendig for å sikre vår egen verdiskaping på sikt, og for at Wikborg Rein bedre skal speile samfunnet vi er en del av. Det er mange gode grunner til at dette arbeidet er viktig: 

 • En ny generasjon innkjøpere er mer sammensatt enn tidligere, og mer mangfold i våre team er viktig for å sikre godt samarbeid med våre kunder.
 • Vi skal rekruttere de dyktigste menneskene, uavhengig av deres bakgrunn. Det er derfor viktig for oss å sikre et arbeidsmiljø der det er rom for alle, der alle kan trives og lykkes.

Wikborg Rein /FN/UN Mangfold handler om bærekraft. Om vi skal få en mer bærekraftig advokatbransje, må vi få et mer mangfoldig Wikborg Rein. Gjennom dette arbeidet bidrar Wikborg Rein til FNs bærekraftsmål 5 – likestilling mellom kjønnene.

Aktuelle saker

 • Bærekraft, Shipping Offshore, Teknologi og digitalisering, Fornybar energi og infrastruktur, Havindustrier, Arbeidsrett, Prosedyre

  2022

  Med One Ocean Expedition fra Singapore til Jakarta: – En opplevelse for livet!

  For våre medarbeidere Kamilla Hope Kleppenes og Ingrid Weltzien ble den eksotiske tokten med Statsraad Lehmkuhl i Sørøst-Asia noe de sent vil glemme. Les deres reisebrev og se de flotte bildene fra den fantastiske turen!

 • Bærekraft, Arbeidsrett, Prosedyre

  2022

  Klare for One Ocean Expedition

  Lørdag setter Kamilla Hope Kleppenes og Ingrid Weltzien kursen mot Singapore der de skal gå om bord i Statsraad Lehmkuhl og lære mer om havets viktige rolle for en bærekraftig fremtid.

 • Skatterett, Bærekraft

  2022

  Statsbudsjettets klimaeffekter

  Regjeringen Støre signaliserer i sitt forslag til statsbudsjett for 2023 at de tar flere klimagrep for å kunne levere i henhold til sine klimaforpliktelser. For første gang legges det frem en Klimastatus- og plan, hvor blant annet klimaeffekten av budsjettet fremgår. Her legges det også frem hvordan Norge ligger an til å nå sine kortsiktige klimamål.