Likestilling og mangfold

Vi er en del av en konservativ bransje – en bransje som trenger fornyelse. Dette kan et ledende advokatfirma som Wikborg Rein påvirke, og vi vil derfor jobbe målrettet fremover for å dra bransjen i riktig retning.

Det er helt nødvendig for å sikre vår egen verdiskaping på sikt, og for at Wikborg Rein bedre skal speile samfunnet vi er en del av. Det er mange gode grunner til at dette arbeidet er viktig: 

 • En ny generasjon innkjøpere er mer sammensatt enn tidligere, og mer mangfold i våre team er viktig for å sikre godt samarbeid med våre kunder.
 • Vi skal rekruttere de dyktigste menneskene, uavhengig av deres bakgrunn. Det er derfor viktig for oss å sikre et arbeidsmiljø der det er rom for alle, der alle kan trives og lykkes.

Mangfold handler om bærekraft. Om vi skal få en mer bærekraftig advokatbransje, må vi få et mer mangfoldig Wikborg Rein. Gjennom dette arbeidet bidrar Wikborg Rein til FNs bærekraftsmål 5 – likestilling mellom kjønnene.

Aktuelle saker

 • Innovasjon og digitalisering

  2018

  Vi samarbeider med ODA-nettverket

  Wikborg Rein har blitt Gullpartner av ODA, Nordens ledende nettverk for kvinner i tech.

 • Student

  2019

  Mino.Mentor

  Advokatbransjen kan for mange fremstå som litt konservativ. Dette ønsker vi å endre. I samarbeid med Mino.Jur lanserer Wikborg Rein derfor en ny mentorordning for studenter som vil lære mer om mulighetene som finnes etter studiene: Mino.Mentor.