Vår første Communication on Progress

I november leverte vi vår første Communication on Progress etter at vi ble en del av FNs Global Compact - et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med samfunnsansvar og bidra til et mer ansvarlig og bærekraftig næringsliv. Her kan du lese om vårt arbeid for å sikre UNGCs ti prinsipper.

I snart 100 år har Wikborg Rein tilbudt våre tjenester til klienter over hele verden. I løpet av denne tiden har vi blitt et av Norges største og ledende advokatfirmaer, og med dette følger naturligvis et stort ansvar. Med hovedkontor i Norge, og ansatte i London, Singapore og Kina er det avgjørende at vi hele tiden opererer i henhold til regelverket og retningslinjene til advokatforeningene i disse landene – i tillegg til etiske retningslinjer og Wikborg Reins interne forskrifter.

De siste årene har bærekraft blitt satt høyere opp på agendaen for selskaper over hele verden, dette gjelder også for oss. Forpliktelse til bærekraft er helt avgjørende for vår fremtidige suksess og for at vi kan fortsette å være et av de ledende advokatfirmaene. Vi har i det siste opplevd et økende press fra flere av våre eksisterende og potensielle klienter som ønsker at vi synliggjør hvordan Wikborg Rein ivaretar sitt bærekraftsansvar, noe som både motiverer oss og som vi ønsker velkommen.

Vårt bærekraftsarbeid har gjennom årene tatt mange ulike former, blant annet har vi bistått mennesker og selskaper i nød, for eksempel økonomisk eller med pro bono juridisk støtte. I 2020 signerte vi en avtale med UN Global Compact (UNGC) – et frivillig initiativ for å integrere bærekraftsprinsipper og iverksette tiltak i Wikborg Rein som støtter FNs bærekraftsmål. Dette innebærer at vi som selskap har forpliktet oss til å levere på disse bærekraftsprinsippene. Som en del av dette vil vi hvert år levere en Communication on Progress (COP), som demonstrerer vår fremgang og innsats på fire kjerneområder: menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, anti-korrupsjon og miljø.

Dokumentet som du nå skal lese beskriver våre retningslinjer på hvert av disse områdene, og hvordan vi hele tiden jobber for å integrere disse prinsippene i vår forretningsstrategi, arbeidskultur og daglige drift. Å være et bærekraftig selskap handler om kontinuerlig forbedring. Dette dokumentet beskriver derfor ikke bare tiltakene våre i året som gikk, men også våre langsiktige og kortsiktige mål og ambisjoner. Som Managing er jeg stolt over å presentere vår første COP, og jeg ser frem til å dele vår fremgang i fremtidige rapporter. Firmaet vårt er nesten 100 år gammelt, men bærekraftsreisen vår har bare så vidt begynt.

Med vennlig hilsen

Finn Bjørnstad
Managing Partner, Wikborg Rein

Les vår Communcation on Progress for 2021 (PDF, Engelsk, 3,1Mb)

 

 

UnGlobalCompact-2.jpg

FNs Global Compact – Wikborg Rein har signert FNs Global Compact, et globalt nettverk for virksomheter som forplikter seg til et ansvarlig og bærekraftig næringsliv. Arbeidet startet i 1999, da daværende FNs generalsekretær Kofi Annan tok initiativ til å få næringslivet og industrien tettere knyttet til FNs arbeid. Det at vi i Wikborg Rein har signert FNs Global Compact betyr at vi skal gjøre vårt ytterst beste for å drive vår virksomhet i samsvar med de ti prinsippene om menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, miljø og antikorrupsjon.