Vår tilnærming til samfunnsansvar

Wikborg Rein skal jobbe for at vår virksomhet har en positiv påvirkning på samfunnet rundt oss. Det er en selvfølgelighet at vi tilfredsstiller etiske krav og normer og at virksomheten belaster miljøet minst mulig, men vi skal også ta et utvidet ansvar for forhold, saker og mennesker som indirekte kan bli berørt av vår daglige drift.

Vårt utvidede ansvar handler om å ha en positiv påvirkning innenfor de områdene som er tettest knyttet opp til vår egen kjernevirksomhet. Ved å kartlegge hvilke forventninger våre interessenter har til oss og hvilke temaer som kan påvirke vår egen verdiskapning på sikt, har vi identifisert to satsningsområder for vårt arbeid med samfunnsansvar.

 1. Bidrar til et mer ansvarlig næringsliv
 2. Pådriver for likestilling og mangfold
 • Bærekraft

  2019

  Ansvarlig næringsliv

  Vår viktigste ressurs er den kunnskapen som våre medarbeidere sitter på. Kunnskap er makt, og denne makten kan brukes til å utgjøre en positiv forskjell i næringsliv og samfunn.

 • Bærekraft

  2019

  Likestilling og mangfold

  Vi er en del av en konservativ bransje – en bransje som trenger fornyelse. Dette kan et ledende advokatfirma som Wikborg Rein påvirke, og vi vil derfor jobbe målrettet fremover for å dra bransjen i riktig retning.