Vår tilnærming til samfunnsansvar

Wikborg Rein skal jobbe for at vår virksomhet har en positiv påvirkning på samfunnet rundt oss. Det er en selvfølgelighet at vi tilfredsstiller etiske krav og normer og at virksomheten belaster miljøet minst mulig, men vi skal også ta et utvidet ansvar for forhold, saker og mennesker som indirekte kan bli berørt av vår daglige drift.

Vårt utvidede ansvar handler om å ha en positiv påvirkning innenfor de områdene som er tettest knyttet opp til vår egen kjernevirksomhet. Ved å kartlegge hvilke forventninger våre interessenter har til oss og hvilke temaer som kan påvirke vår egen verdiskapning på sikt, har vi identifisert tre satsningsområder for vårt arbeid med samfunnsansvar.

  1. Pådriver for likestilling og mangfold
  2. Bidrar til et mer ansvarlig næringsliv