Våre samarbeidspartnere

Vårt formål er å utvikle de skarpeste hodene for å utgjøre en forskjell i næringsliv og samfunn. En av de måtene vi bidrar til dette, er ved å støtte ulike mennesker og organisasjoner som arbeider for fred, rettferdighet og menneskerettigheter. Våre advokater driver utstrakt pro bono-arbeid for våre samarbeidspartnere, og som firma bidrar vi med økonomisk støtte til ulike organisasjoner.

 

Den norske Helsingforskomiteen

Den norske Helsingforskomité er en ikke-statlig organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte. Den norske Helsingforskomité arbeider særlig opp mot stater i Europa, Sentral-Asia, Nord-Amerika, tidligere Sovjetstater og på Vest-Balkan.

I samarbeid med Den norske Helsingforskomiteen har vi blant annet etablert et krisefond som skal brukes til å bistå menneskerettighetsforsvarere som trenger akutt hjelp. Vi har også engasjert oss i flere av deres aktiviteter, som ved å bidra i menneskerettighetsundervisning for skoleklasser og som medarrangør for en felles debatt under Arendalsuken.

Les mer: Krisefondet – mennesjerettighetsaktivist ble løslatt

Human Rights Watch 

Human Rights Watch er en non-profit, ikke-offentlig global menneskerettsorganisasjon. Organisasjonen er spesielt kjent for å finne fakta, objektiv rapportering, virkningsfull bruk av media og målrettet innsats, ofte sammen med andre menneskerettsorganisasjoner. Wikborg Rein har bidratt med sponsormidler, pengeinnsamlinger og med aktiviteter for å styrke Human Rights Watch sitt imponerende arbeid. For tiden bistår vi hovedsakelig organisasjonen med pro bono-arbeid.

Human Rights House Foundation 

Human Rights House Foundation beskytter og hjelper menneskerettighetsforsvarere og deres organisasjoner. Dette gjør de ved å samle organisasjonene i såkalte menneskerettighetshus, hvor hvert hus er en del av et større internasjonalt nettverk. Vi støtter Human Right House Foundation med pro bono-arbeid, hvor vi blant annet har utviklet en varslingsrutine for alle som ønsker å melde fra om ulike forhold.

Amnesty International

Amnesty International er verdens største menneskerettighetsorganisasjon som kjemper for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep. Vi støtter organisasjonen gjennom sponsormidler.

 

Les mer om vårt arbeid med samfunnsansvar