Våre samarbeidspartnere

Vårt formål er å utvikle de skarpeste hodene for å utgjøre en forskjell i næringsliv og samfunn. En av de måtene vi bidrar til dette, er ved å støtte ulike mennesker og organisasjoner som arbeider for fred, rettferdighet og menneskerettigheter. Våre advokater driver utstrakt pro bono-arbeid for våre samarbeidspartnere, og som firma bidrar vi med økonomisk støtte til ulike organisasjoner.

Den norske Helsingforskomiteen

Den norske Helsingforskomité er en ikke-statlig organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte. Den norske Helsingforskomité arbeider særlig opp mot stater i Europa, Sentral-Asia, Nord-Amerika, tidligere Sovjetstater og på Vest-Balkan.

I samarbeid med Den norske Helsingforskomiteen har vi blant annet etablert et krisefond som skal brukes til å bistå menneskerettighetsforsvarere som trenger akutt hjelp. Vi har også engasjert oss i flere av deres aktiviteter, som ved å bidra i menneskerettighetsundervisning for skoleklasser og som medarrangør for en felles debatt under Arendalsuken.

Les mer: Krisefondet – mennesjerettighetsaktivist ble løslatt

Human Rights Watch 

Human Rights Watch er en non-profit, ikke-offentlig global menneskerettsorganisasjon. Organisasjonen er spesielt kjent for å finne fakta, objektiv rapportering, virkningsfull bruk av media og målrettet innsats, ofte sammen med andre menneskerettsorganisasjoner. Wikborg Rein har bidratt med sponsormidler, pengeinnsamlinger og med aktiviteter for å styrke Human Rights Watch sitt imponerende arbeid. For tiden bistår vi hovedsakelig organisasjonen med pro bono-arbeid.

Amnesty International

Amnesty International er verdens største menneskerettighetsorganisasjon som kjemper for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep. Vi støtter organisasjonen gjennom sponsormidler.

Les mer om vårt arbeid med samfunnsansvar