Styret og ledelsen

Wikborg Rein er et aksjeselskap med et styre bestående av åtte personer inklusiv tre ansatterepresentanter. Firmaet ledes av Managing Partner.

Styret 

 • Geir Sviggum, styreleder
 • Ola Ø. Nisja, styremedlem 
 • Ole Henrik Wille, styremedlem 
 • Jan Erik Clausen, styremedlem 
 • Kaare Christian Tapper, styremedlem 
 • Ane Vilnes, styremedlem valgt av ansatte 
 • Jonas Nikolaisen, styremedlem valgt av ansatte 
 • Anja Kirkeby, styremedlem valgt av ansatte 
 • Chris Grieveson, observatør

Ledergruppen

 • Managing partner: Finn Bjørnstad
 • COO: Heidi Skuterud
 • CFO: Christopher Siljan
 • Corporate Finance og transaksjoner: Ole Henrik Wille
 • Industri, teknologi og offentlig: Kaare Andreas Shetelig
 • Energi og Shipping Offshore: Tormod Ludvik Nilsen
 • Managing Partner Bergen: Jan Erik Clausen

Ansvarlig internasjonale kontorer 

 • Managing Partner London: Chris Grieveson
 • Partner og Managing Director Singapore: Ina Lutchmiah
 • Managing Partner Shanghai: Ronin Zong