Styret og ledelsen

Wikborg Rein er et aksjeselskap med et styre bestående av åtte personer inklusiv tre ansatterepresentanter. Firmaet ledes av Managing Partner.

Styret 

 • Geir Sviggum, styreleder
 • Ola Ø. Nisja, styremedlem 
 • Ketil E. Bøe, styremedlem 
 • Jan Erik Clausen, styremedlem 
 • Kaare Christian Tapper, styremedlem 
 • Ane Vilnes, styremedlem valgt av ansatte 
 • Elisabeth Andenæs, styremedlem valgt av ansatte 
 • Sølvi Broch, styremedlem valgt av ansatte 
 • Nick Shepherd, observatør

Ledergruppen

 • Managing partner: Finn Bjørnstad
 • COO: Martin Bentzen
 • CFO: Christopher Siljan
 • Corporate Finance og transaksjoner: Kaare Christian Tapper
 • Industri, teknologi og offentlig: Kaare Andreas Shetelig
 • Energi og Shipping Offshore: Gaute Gjelsten
 • Managing Partner Bergen: Jan Erik Clausen
 • COO Bergen: Heidi Skuterud

Ansvarlig internasjonale kontorer 

 • Managing Partner London: Chris Grieveson
 • Managing Partner Singapore: Ian Teare
 • Managing Partner Shanghai: Ronin Zong