Styre og ledelse


Wikborg Rein er et aksjeselskap med et styre bestående av syv personer inklusive to ansattrepresentanter. Firmaet ledes av en Managing Partner, tre virksomhetsgruppeledere, tre kontorledere, økonomidirektør og leder for administrasjon og IT

Styret består av følgende personer:
Stein Pettersen, partner og styreleder
Ola Haugen, partner
Kaare Christian Tapper, partner
Jan Erik Clausen, partner
Geir Sviggum, partner
Cecilie Koch Hatlebrekke, representant for ansatte advokater
Cathrine Moen, representant for øvrige ansatte

Ledelsen:
Managing partner: Finn Bjørnstad
Leder Business Support og IT-direktør: Mette Ahlquist
Økonomidirektør: Håvard Furu 

Personvernerklæring